Julegaveønske – fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2

tirsdag 19. november 2019

-Den beste julegaven vi kan gi til det norske folk er et fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 (CCS). Det vil bli dyrt, men det vil være dyrere å la være, sier Ole Erik Almlid, leder i NHO. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er fullstendig enig med Almlid.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er krystallklar på at sikre, trygge og gode jobber en forutsetning for en gradvis endring mot en industri basert på fornybar energi.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er krystallklar på at sikre, trygge og gode jobber en forutsetning for en gradvis endring mot en industri basert på fornybar energi.

Diskusjonen om fremtidens energipolitikk, det grønne skiftet, og oljenæringens fremtid ble diskutert på LOs olje-og gasskonferanse i Stavanger.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Regjeringen som sitter på pengesekken, har et press på seg for å komme opp med en beslutning om å realisere prosjektet i 2020 via statsbudsjettet. Jonas Gahr Størere (AP) sier at vi har en historisk sjanse til å utvikle CCS-teknologien for eksport.

-Vi utvikler en teknologi nasjonalt først og forsikrer oss om at det fungerer optimalt. Deretter kan vi via teknologieksport bidra betydelig til at verden tar i bruk denne teknologien for å redusere klimaskadelig utslipp. Det trengs til gangs. Ta Vietnam som eksempel. De har 50 kullkraftverk, og planlegger å bygge 50 nye kullkraftverk. Utbygging av kullkraftverk skjer også i store land som Indonesia, India og Brasil. Her kan vi bidra på samme måte som med mobiltelefon i fremvoksende økonomier. De hoppet et ledd over fasttelefonen. Den samme ambisjon må vi ha for lagring og fangst av CCS. Det er ikke bare snakk om å lykkes i Norge, men også globalt, sier han.

Røe Isaksen gikk kraftig ut mot dem som vil sette en dato for avvikling av olje- og gassindustrien.

-Vi må tørre å si at det ikke er noen motsetning mellom å utvikle olje-og gassnæringen og industri basert på fornybar industri. Sistnevnte industri står på skulderen til olje-og gassindustrien som utvikler bærekraftig teknologi. Det er en selvfølge å satse på begge deler samtidig. Den maritime klyngen hvor Norge utvilsomt er verdensledende kommer til å sette en standard slik at vi lykkes med bærekraftmålene våre, sier han.

Optimister

Almlid og Gabrielsen er optimister med hvert sitt ståsted.

-I en gradvis overgang til nullutslippssamfunnet må man sikre et godt, trygt og organisert arbeidsliv med høye HMS-standarder og lønns-og arbeidsvilkår slik at vi får folk med oss. Kompetansen til norske fagarbeidere skal være med i nye jobber. Det er det ingen tvil om. Da er det også viktig å være ekstra påpasselig med at innleie får bre om seg, og at permiteringsreglene brukers med sunn fornuft. Faste, trygge arbeidsplasser vil være den beste forsikring for at vi lykkes med en gradvis endring, sier Hans-Christian Gabrielsen.

Almlid er også opptatt av å snakke med ungdommen.

-Når 80 prosent av ungdommen har klimaendringer som sin største frykt, må vi snakke med dem, og ikke avvise dem med at de ikke har kunnskap. Jeg og Hans-Christian har reist rundt med ungdomspartiene og forklart dem hvilken fordel CCs vil være for klimaet. Det blir forstått, og vi må drive mer med utadrettet virksomhet, sier Almlid.

Vekstmotor

Den andre debatten på konferansens første dag dreide seg om hvordan olje-og gassindustrien skal vise at den fortsatt vil være en betydelig vekstmotor for samfunnet og bidra til effektive klimaløsninger. Følgende fire forbundsledere deltok i debatten. Mette Nord, Fagforbundet, Jørn Eggum, Fellesforbundet, Jan Olav Andersen, EL og IT-forbundet, og Frode Alfheim, Industri Energi og leder av LOs olje-og gassutvalg.

-Alle er gudskjelov enige om vi skal utvikle, og ikke avvikle olje-og gassnæringen. Vi må samle oss om felles mål. Ingen er uenige om at vi står overfor store utfordringer. Vi har alle et ansvar for å redusere skadelige utslipp, men vi har kanskje noen ulike veier til målet. Det som er sikkert er at industrien har overoppfylt sine mål i forhold til nasjonale utslipp. Vi er opptatt av at når det nå snakkes mye om elektrifisering av sokkelen, at man ikke glemmer landbasert industri. Begge skal leve side om side og levere økonomisk overskudd for samfunnet. Begge er høyteknologiske industrier, som vil sikre velferdssamfunnet også i fremtiden, sier Alfheim.

Jan Olav Andersen sier at alt som går på strøm må gå på strøm.

-Vind-og solkraft er nå billigst mange steder i verden. Jeg er enig i at Norge er i en unik situasjon med både fornybar energi og olje-og gass. Jeg tror vi kommer til å finne en fornuftig måte å leve sammen også i fremtiden. Fagbevegelsen har gode tradisjoner for å finne gode løsninger, sier han.

Jørn Eggum sier at det må bli slutt på grøftegravings argumentasjon.

-Det er ingen tjent med. Fakta må på bordet. Det vil være ulogisk å legge ned den olje-og gassindustrien som har lavest karbonfotavtrykk av alle oljeprodusenter i verden. Men, klart vi skal kontinuerlig omstille oss og produsere smartere for å bli enda bedre. Det er jo det som skjer i industrien hver eneste dag. Omstilling er ikke noe nytt for oss, sier Eggum.

Mette Nord er bekymret for at vi kan få en massearbeidsledighet hvis vi blir for sene med å omstille oss til det grønne skiftet.

-Når det er sagt, er jeg like opptatt som alle andre i panelet på at vi gjennom teknologiutvikling skal klare våre klimamål. Det er klart vi må ha innstillingen om at dette klarer vi, sier hun.

Forbundslederne. Fra venstre: Jan Olav Andersen, Jørn Eggum, Mette Nord og Frode Alfheim.
Forbundslederne. Fra venstre: Jan Olav Andersen, Jørn Eggum, Mette Nord og Frode Alfheim.