Jubel på Husnes: Tolv års vinter i B-hallen er over

Hovedtillitsvalgt, Ørjan Normann, var til stedet da de første ovnene i B-hallen ble startet Foto: Johan Berg, Hydro Husnes.
Hovedtillitsvalgt, Ørjan Normann, var til stedet da de første ovnene i B-hallen ble startet Foto: Johan Berg, Hydro Husnes.

onsdag 25. november 2020

Tirsdag morgen kl. 09:50 kunne jubelen slippes løs på Hydro Husnes. Da ble de første ovnene i B-hallen endelig startet, etter å ha stått nedstengt og kalde i nær tolv år.

– Dette var en fantastisk og rørende opplevelse å være med. Helt sykt, dette har vi ventet så lenge på, og nå kom endelig øyeblikket, jubler Ørjan Normann, hovedtillitsvalgt på Hydro Husnes.

Ovnene som startes på Husnes har med seg teknologielementer fra piloten på Hydro Karmøy og vil plassere den nye produksjonen helt i verdenstoppen av aluminiumsproduksjon. Investeringen for å få hallen tilbake i drift er på 1,5 milliard kroner, i tillegg til en storstilt innsats for å få anlegget klart til drift.

– Jeg er utrolig stolt over den tilliten Hydro viser oss gjennom å ta denne store investeringen. De putter mye penger inn i anlegget vårt, og vi skal vise oss tilliten verdig gjennom mange tiår fremover, sier Normann.

Normann understreker at det ligger en stor kollektiv innsats bak det som nå skjer.

– La det ikke være noen som helst tvil om at dette er en stor anerkjennelse av organisasjonen her på Husnes. Jeg vil gi honnør til alle ansatte som har stått på i motbakke og kjempet oss frem til dette øyeblikket, de har lagt ned en enorm arbeidsinnsats. Jeg vil også få trekke frem ledelsen i Hydro, både sentralt og her lokalt. I Hydro samarbeider vi både i gode og vanskelige tider, det mener jeg har vært helt avgjørende i denne prosessen.

Skal levere i verdenstoppen

Oppstartsgruppen i arbeid med å starte de første ovnene i B-hallen. Foto: Geir Berntzen, Hydro Husnes.
Oppstartsgruppen i arbeid med å starte de første ovnene i B-hallen. Foto: Geir Berntzen, Hydro Husnes.

Fagforeningslederen er veldig tydelig på hvor ambisjonsnivået ligger for fortsettelsen.

– Vi skal være blant verdens beste aluminiumsverk i vår størrelsesklasse, både når det kommer til konkuranseevne, energieffektivitet og klimautslipp. Det er vårt krystallklare mål, og vi skal hevde oss, sier Normann engasjert.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er ekstatisk over nyheten om den vellykkede oppstarten på Husnes.

– Dette er et stort øyeblikk for alle ansatte på Hydro Husnes, hele samfunnet rundt dem, men ikke minst også for norsk industri som helhet. Dette har de jobbet steinhardt for i en årrekke. Når dagen endelig er kommet, så jubler hele Industri Energi-fellesskapet sammen med dem, sier Alfheim.

Med oppstarten vil produksjonen dobles og fabrikken har i lengre tid jobbet med å rekruttere nok folk til å drifte hele anlegget. I tillegg har de bidratt til etableringen av en egen kjemi- og prosesslinje på den videregående skolen på Husnes.

Oppstarten vil foregå jevnt og trutt det neste halve året med 5-10 ovner i uken. De ansatte på Husnes går dermed en hektisk tid i møte.

Lang vinter

Oversiktsbilde fra B-hallen under oppstarten. Her er det ovn B-9 som startes. Foto: Geir Berntzen, Hydro Husnes
Oversiktsbilde fra B-hallen under oppstarten. Her er det ovn B-9 som startes. Foto: Geir Berntzen, Hydro Husnes

Vi må tilbake til 2009 for å forstå betydningen av det som nå skjer på Husnes. Finanskrisen, som hadde startet i USA, skapte store verdensomspennende konsekvenser. Det skulle bli starten på en nær tolv år lang vinter i B-hallen. De to elektrolysehallene til fabrikken på Husnes er Nord-Europas lengste fabrikkhaller. Elektrolyseovnene i hallene holder nesten tusen grader i produksjon, noe som får luften i hallene til å dirre av varme.

– Den vinteren kommer vi aldri til å glemme. Den iskalde luften og synet av de tildekkede ovnene, den følelsen kan man rett og slett ikke beskrive med ord, sier Normann.

I starten var planen at nedstengningen av hallen skulle være kortvarig. Håpet var at markedet snart ville ta seg opp igjen. Slik gikk det som kjent ikke. I stedet ble nedstengningen starten på en langvarig kamp for fremtiden til norsk kraftforedlende industri, med Hydro Husnes som spydspiss.

– Jeg er så fantastisk stolt over alt det vi har fått til. Dette har vært en kamp på flere fronter, men den aller viktigste jobben, den er lagt ned av de ansatte her på fabrikken.

– Fra dag én brettet folk opp ermene og bestemte seg for at dette skal vi få til. Gjennom all den usikkerheten som har vært, så har vi jobbet med ett mål for øyet: Å bli så gode og konkurransedyktige at vi får starte opp igjen, nå får vi endelig lønn for strevet, sier Normann.

Spydspiss i storpolitisk kamp

Normann er kjent for å holde kraftfulle appeller om viktigheten av den kraftforedlende industrien, her på LO-kongressen i 2017. Foto: Industri Energi.
Normann er kjent for å holde kraftfulle appeller om viktigheten av den kraftforedlende industrien, her på LO-kongressen i 2017. Foto: Industri Energi.

Men kampen om å få starte opp igjen B-hallen utviklet seg også til å bli storpolitikk. Det gamle industrikraftregimet var utløpt og nye rammevilkår måtte på plass, dersom norsk kraftforedlende industri skulle ha en fremtid.

– Vannkrafta er et fantastisk fortrinn for norsk industri, nå handlet det om å sikre langvarig og forutsigbar tilgang på den, til konkurransedyktige priser.

– Det var mye som måtte på plass, men det aller viktigste kom med CO2-kompensasjonsordningen i 2012. Den kom på plass i grevens tid og reddet oss fra å måtte stenge hele fabrikken, sier Normann.

Den viktige CO2-kompensasjonsordningen gjorde at det igjen ble mulig å signere langvarige kraftkontrakter til en konkurransedyktig pris. Nylig bestemte EU at ordningen skal fortsette.

– Forlengelsen av CO2-kompensasjonsordningen ble den avgjørende avklaringen vi trengte for å få starte opp på Husnes. Politikk virker, og nå forventer jeg at handlingsrommet brukes fullt ut, uavhengig av hvem som sitter i regjering, sier Normann bestemt.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, tar store ord i bruk når han forklarer hva oppstarten på Husnes betyr.

– Oppstarten av B-hallen på Husnes går inn i historiebøkene om norsk industri som en merkedag.

– Kampen for å få til dette har preget et helt tiår av forbundets arbeid, i dag er jeg ufattelig glad på vegne av alle som jobber på Hydro Husnes, jubler han.

Normann viser til at det har vært en bred front som har jobbet for å etablere konkurransedyktige vilkår for den kraftforedlende industrien.

– Industri Energi, LO, en rekke politikere på alle nivåer, lokalsamfunnet, og Hydro selv, det er en lang liste med folk og aktører som har stilt opp for oss, det er vi veldig takknemlige for!

Kampkraft i Husnes Kjemiske Fagforening

Forbundsleder, Frode Alfheim, besøkte Hydro Husnes senest i juni i forbindelse med arbeidet for å få på plass CO2-kompensasjonsordningen. Fra venstre: verksdirektør Johan Berg, hovedtillitsvalgt Ørjan Normann, forbundsleder Frode Alfheim og adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Foto: Johnny Håvik.
Forbundsleder, Frode Alfheim, besøkte Hydro Husnes senest i juni i forbindelse med arbeidet for å få på plass CO2-kompensasjonsordningen. Fra venstre: verksdirektør Johan Berg, hovedtillitsvalgt Ørjan Normann, forbundsleder Frode Alfheim og adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Foto: Johnny Håvik.

Frode Alfheim trekker frem Ørjan Normann og Husnes Kjemiske Fagforening sin rolle i arbeidet for rammevilkårene til norsk kraftforedlende industri.

– Ørjan har vist en enorm kampkraft, både som leder av fagforeninga på Husnes og som leder av samarbeidskomiteen for aluminium. Denne dagen har jeg unnet ham i lang tid nå!

– Jeg er veldig stolt av jobben både Ørjan og hele fagforeninga på Husnes gjør. Ikke bare for Husnes, men for resten av forbundet også, de står på for fellesskapet, sier Alfheim.

Forbundslederen avslutter med å stille seg bak det tydelige budskapet til Normann.

– Nå høster vi endelig resultatet av mange års politisk kamp, det forventer jeg at politikerne merker seg og at vi i alle står samlet i forståelsen av hvor viktig det er med konkurransedyktige og stabile rammevilkår.

– Det betyr at vi må bruke hele verktøykassa og alle virkemidler fullt ut for å støtte opp under denne viktige industrien. Dette er verdens reneste industriarbeidsplasser, det er fremtida vår, og denne dagen må vi gjøre alt vi kan for å bygge videre på, sier Alfheim.