Jubel i aluminium-industrien: Nå er teknologipiloten på Karmøy i drift

Glade ansatte på Hydro Karmøy. Foto: Norsk Hydro
Glade ansatte på Hydro Karmøy. Foto: Norsk Hydro

mandag 29. januar 2018

Teknologipiloten til Hydro Karmøy er i dag startet opp. Anlegget produserer aluminium med det laveste energiforbruket og CO2-utslippet i verden.

– Det er en stor dag for Karmøy og for norsk aluminiumindustri. Vi har fått rundt 100 flotte, nye medarbeidere og verdensledende produksjon. I dag er dette masse blide ansikter, kake og journalister her på Karmøy, forteller hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen i Industri Energi.

– Definitivt en stor dag for hele industrien. Her er det bare å gratulere, samtykker forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Sammenliknet med verdensgjennomsnittet vil teknologien Hydro har utviklet bruke 15 prosent mindre energi i aluminiumproduk­sjonen, med de laveste CO2-utslippene i verden.

– Med denne teknologipiloten har vi utviklet verdens beste elektrolyseteknologi, med lavt energiforbruk, høy produktivitet, og lav miljøpåvirkning, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Primærmetall, i en pressemelding.

Teknologipiloten er planlagt med en årlig produksjonskapasitet på om lag 75.000 tonn og består av 48 celler med HAL4e-teknologi (12,3 kWh/kg) og 12 celler med HAL4e Ultra-teknologi (11,5-11,8 kWh/kg). De samlede kostnadene er beregnet til 4,3 milliarder kroner, hvorav netto prosjektkostnader er på 2,7 milliarder kroner og rundt 1,6 milliarder kroner er støtte fra Enova.