Johan Castberg vedtatt: Klare signaler fra Stortinget om terminal på Veidnes

mandag 11. juni 2018

– Det er svært gledelig at utbygging av Johan Castberg-feltet nå blir vedtatt, og spesielt glade er vi for at stortingsflertallet støtter opp om det kravet vi har kjørt hele veien: Vi må skape størst mulig ringvirkninger for befolkningen i nord og legge til rette for terminal på Veidnes, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Mandag 11. juni vedtok Stortinget utbygging av Johan Castberg–feltet i Barentshavet. Industri Energi har hele veien vært en sterk tilhenger av prosjektet og kjempet for at det skal skape arbeidsplasser og verdiskaping i nord, og gleden var stor desember i fjor da Statoil på vegne av lisenspartnerskapet med ENI og Petoro leverte sin plan for utbygging og drift. I mai var prosjektet til høring på Stortinget, og nå er altså utbyggingen vedtatt.

I vedtaket legger Stortinget stor vekt på at utbyggingen må skape ringvirkninger lokalt, og understreker betydningen av at Equinor jobber videre med terminalløsning på Veidnes. De skriver blant annet » Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.»

Lokal verdiskapning og arbeidsplasser en forutsetning

– Dette er en kjempenyhet for olje– og gassnæringen vår og for norsk økonomi generelt, nye felt er helt avgjørende for at vi skal kunne gå fremtiden tryggest mulig i møte, sier Alfheim.

– Og som sterke pådrivere for å skape ringvirkninger og arbeidsplasser lokalt, er jeg i dag utrolig glad for å se at stortingsflertallet klart og tydelig trykker på for terminalløsning på Veidnes.

– Vi har vært klare på dette og presset på for Veidnes hele veien, så ja, dette er utrolig gode signaler for sysselsettingsmuligheter og verdiskapning i Nord–Norge, sier Alfheim, og understreker:

– Ikke minst gir dette klare, positive signaler til de som lurer på om det er en fremtid som oljearbeider i nord. Castberg og de øvrige feltene i nord gir enorme muligheter til å sikre en god fremtid for de oppvoksende generasjoner lokalt, og jeg kan garantere at vi i Industri Energi vil fortsette å kjøre hardt på for at dette mulighetsrommet blir utnyttet.

– Det er en soleklar forutsetning at Castberg og olje og gass i nord skal gi arbeidsplasser og verdiskapning lokalt, og der er Veidnes en viktig nøkkel. Industri Energi vil derfor fortsette å presse på for at terminalen blir bygd, sier Alfheim.

– Er økonomien på plass nå, bygg den terminalen!

Per Martin Labråthen, leder i Industri Energi Equinor er også svært glad for dette tydelige signalet fra politikerne.

– Jeg er veldig fornøyd med at Stortinget legger press på Equinor for å få på plass terminalløsning på Veidnes.

– Vi i Industri Energi Equinor har trøkket på for Castberg og Veidnes i flere år, i alle fora.

Tidligere analyser har antydet at Castberg alene ikke vil være nok til å bygge terminal på Veidnes, at det ikke vil være økonomi i det før flere felt utbygges. Nå oppfatter imidlertid Labråthen at signalene er mer positive med hensyn til økonomi.

– Problemet har jo vært økonomi, men signalet inn til oss, etter høringen som var 3. mai, er at det nå kan være økonomi nok i Castberg til å realisere Veidnes, sier fagforeningslederen i Equinor.

– Og hvis økonomien er inne nå, er Industri Energi Equinor sin klare anbefaling til selskapet: Bygg den terminalen!

Veidnes vil være et «konkret bevis»

Labråthen legger i likhet med Alfheim stor vekt på at Castberg må skape arbeidsplasser lokalt, og understreker at Veidnes i så måte også vil spille en viktig rolle som et konkret «bevis»:

– Det er noe med det visuelle. En terminal på Veidnes vil vise omverdenen veldig klart og tydelig at olje og gass gir arbeidsplasser og ringvirkninger, og akkurat det aspektet tror jeg er viktig å ha med seg, sier Labråthen.

Johan Castberg en milepæl for aktivitet i nord

– I tillegg til av terminal på Veidnes, er det et annet poeng som er viktig å understreke i dag, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Johan Castberg er en milepæl; en viktig og god start for fremtidig aktivitet i nord.

– Dette vil bety veldig mye for aktiviteten her oppe, for å få i gang enda flere felt, sier forbundslederen, og viser til funnene Alta/Gotha og Wisting.

– Synergiene og stordriftsfordelene man får med flere felt i produksjon er mange. Ikke minst vil flere felt skape mer trøkk og gjøre det ytterligere lønnsomt med en terminal på Veidnes, sier Alfheim.