– Jeg oppfordrer alle medlemmer til å stemme ved valget 9. september

Frode Alfheim oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september.
Frode Alfheim oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september.

mandag 2. september 2019

– Det er viktig for demokratiet at folket stemmer ved valg. I kommune- og fylkestingsvalget 9. september har vi mange dyktige tillitsvalgte og medlemmer som stiller til valg i ulike partier, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han fremhever at Industri Energi er partipolitisk uavhengig.

– Vi vet at det er tillitsvalgte og medlemmer som står på lister for mange forskjellige partier. Felles for dem er at de brenner for saker som er viktige for industriens rammevilkår. En bærekraftig industri sikrer inntekter til kommunene, som kan opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet vårt, sier han.

De enkelte lokale politiske partiene har drevet valgkamp i mange uker nå.

– Mitt råd er at så mange som mulig setter seg inn i hvilke saker de lokale politiske partiene prioriterer. Mange lokalsamfunn har et næringsliv som er i fremste rekke teknologisk og miljømessig i en beinhard internasjonal konkurranse. Det er i samspillet mellom næringslivet og et effektivt offentlig system at resultatene skapes. En felles forståelse skaper fundamentet for stabile, og trygge arbeidsplasser, sier han.

Takknemlig

Han er imponert over hvor mange medlemmer og tillitsvalgte som bruker tid på politisk arbeid.

– Vi skylder dem en stor takk for at de står på for Industri Energis viktige saker for industrien. Engasjement og kunnskap skaper gode resultater som kommer samfunnet til gode. Da vil jeg bare ønske godt valg, og husk å bruke stemmeretten, sier Frode Alfheim.