-Jeg er optimist for dagens og morgendagens medlemmer i Industri Energi

-Jeg er optimistisk for framtiden til arbeidsplassene til dagens og morgendagens medlemmer i Industri Energi, sier forbundsleder Frode Alfheim under åpningen av Industri Energis fjerde ordinære landsmøte.

Industri Energi startet tirsdag ettermiddag det fjerde ordinære landsmøte i Oslo kongressenter. Dette er forbundets høyeste organ. Over fire dager skal drøyt 350 delegater vedta forbundets kurs for de neste fire årene.

I sin åpningstale understreker forbundsleder Frode Alfheim at han er optimist for framtiden til industrien i Norge, både på land og sokkel.

-Det er ingen selvfølge. Ved inngangen av pandemien for halvannet år siden opplevde vi krisestemning i land- og offshoreindustrien. Men vi var tidlig ute og spilte en viktig rolle med å få på plass en rekke viktige tiltak. Blant annet fikk vi på plass oljepakken, som sikrer forlenget levetid på eksisterende felt og utvikling av nye felt. Disse feltene skal produsere i mange tiår framover, så politisk diskusjon om noen sluttdato for oljeindustrien er helt bortkastet, sier Frode Alfheim.

Stor industri- og energinasjon

Alfheim understreker at Norge er en stor industrinasjon fordi vi er en stor energinasjon.

-Tilgang på nok fornybar energi vil være avgjørende for videre industrialisering av Norge. I mange år sto vi alene i kampen om hvor kraften skulle brukes. Men nå har vi sammen med andre fått på plass flere seire. Den viktigste er at vi ikke skal bygge nye utenlandskabler før vi har evaluert virkningen av tidligere kabler. North Connect ble derfor skrinlagt, selv om mange motstandere og tilhengere prøvde å holde liv i debatten.

Drøyt 350 delegater fyller kongressalen i Folkets Hus i Oslo. Foto: Leiv Martin Green

-Samtidig skal Energiloven gjøres om slik at Statnett igjen får monopol på å bygge og drifte eventuelt nye forbindelser. Norsk suverenitet i styringen og forvaltningen av norske energiressurser er dermed klart slått fast, sier han.

Industri Energi har også fått på plass en felles møteplass, Krafttak, der vi, sammen med Fellesforbundet, El&IT, Norsk Industri og Energi Norge skal ta et krafttak for å reindustrialisere Norge.

Trenger kraft og arbeidskraft

Tilgang på nok kraft og tilgang på kvalifisert arbeidskraft pekes på som betydelige utfordringer for industrien framover.

-Ja visst er dette utfordringer. Men når utfordringene ikke lenger handler om å kjempe med ryggen mot veggen, men heller om hva som må på plass for å bli større, bedre og sterkere, så er det all grunn til å være optimist for tida vi har foran oss, sier Alfheim.

Han viser til at det er høykonjunktur i de fleste deler av industrien og at mange utenlandske arbeidstakere har reist til sine hjemland på grunn av pandemien.

-Det gjør at kampen om våre ungdommer er knallhard. Her må industrien være aktiv i rekrutering til industrifagene, både fag- og høyere utdanning. Læreplasser må garanteres. Og det må være faste hele stillinger, med konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

-Samtidig skal vi i Industri Energi styrke vår innsats med å være ute på nye arbeidsplasser for å organisere og få på plass tariffavtaler. Ikke minst skal vi bistå med å få valgt og skolert nye tillitsvalgte. Målet er enda flere medlemmer, slår han fast.

Står sterkere sammen

-Vi må dessuten være med på å styrke fagbevegelsen gjennom samarbeid med våre fagforeningskollegaer i LO, og med våre samarbeidende organisasjoner internasjonalt. Svekkes fagorganiseringen rundt oss blir det stadig hardere å beholde vår styrke, sier Industri Energi-lederen.

Forbundsleder Frode Alfheim understreker nødvendigheten av kamp mot fagforeningsknusing. Foto: Leiv Martin Green

Han viser til at forbundet har engasjert seg i flere kamper mot fagforeningsknusing den seneste tiden.

-Vi har vunnet fram mot store og mektige selskaper som har måttet innse at i Norge er det den norske modellen som gjelder. Det viser styrken i vårt fellesskap.

-Derfor er det utrolig viktig for oss å beholde LOs styrke og posisjon i norsk arbeidsliv. Sammen er vi snart 1 million medlemmer. I LO-familien må og skal vi stille opp for hverandre. I LO-familien slåss vi i samla flokk for at i Norge er det den norske modellen som gjelder, og ingenting annet!

Aktiv stat for nye industriinvesteringer

Norge står overfor en industrialisering innenfor nye områder som hydrogen, havvind, karbonfangst/lagring og batteriproduksjon.

-For at nye industriinvesteringer skal skje i Norge trenger vi en aktiv stat. Hele verden konkurrerer om de nye arbeidsplassene. Staten er Norges største kapitalist, og her må vi være pragmatisk i vår politiske tenkning. Når amerikanske presidenter legger fram en gedigen investeringsplan med statlig kapital, er det neppe for at de er å gli inn i et sosialistisk system.  I hele Europa gjør man det samme. Vi må være minst like mye frampå, sier han.

-Investorer lever av avkasting, Norge av eksportinntektene fra industrien, mens Industri Energi lever av og for medlemmer. Jeg er veldig optimistisk på at vi skal styrke organisasjonen for framtiden. Jeg er en teknologioptimist og industrioptimist. Men aller mest er jeg optimist for Industri Energi og for framtiden til våre medlemmer, sier Frode Alfheim.