Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

onsdag 23. mai 2018

23. mai ble det klart at medlemmene i LO Stat, Unio og YS sier ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.Våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet får dermed ny pensjonsordning.

Det var 3. mars i år at arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte. Resultatet gikk til uravstemning blant medlemmene, og resultatet ble altså «ja».

– Vi er fornøyd med å komme i mål etter en langvarig prosess. Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Merk: Dette gjelder kun våre medlemmer i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Høgskulen på Vestlandet.