Inviterer til samarbeid om grønn omstilling

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) inviterer Industri Energi til et samarbeid for å lykkes med en rettferdig klimaomstilling.

-Det er en viktig satsing for regjeringen at vi skal skape verdier og nye arbeidsplasser basert på våre naturressurser og en aktiv næringspolitikk. Samtidig er klima vår tids største utfordring, som vi er alle er nødt til å bidra for å løse, uansett hvor vi bor eller jobber, sier olje- og energiministeren på Industri Energis landsmøte onsdag.

Hun understreker at en grønn omstilling gir store positive muligheter for økonomien, men samtidig skal det gjøres på en rettferdig måte, uten økte forskjeller.

-Vi skal bidra til omstillingen gjennom å oppfylle våre klimaforpliktelser. Samtidig skal vi ha en storstilt satsing på havvind, karbonfangst/lagring, hydrogen, samt eksport av norsk gass til Europa. Vi har dessuten bygget opp en av verdens mest miljøvennlige prosessindustrier, basert på ren vannkraft. Denne regjeringen har klare ambisjoner for utviklingen av industrien i Norge. Rimelig fornybar kraft skal fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk industri. Her er ikke minst strømnettet en forutsetning for et velfungerende kraftsystem og en sikker kraftforsyning.

Statsråden understreker at utslippene fra petroleumsindustrien skal ned, men samtidig skal det være stabil aktivitet. -La det være klart: Vi skal utvikle, ikke avvikle petroleumsnæringen, sier statsråden.

-Jeg vil gjerne invitere til et samarbeid som skal gi økt verdiskaping, nye arbeidsplasser og lavere utslipp. Dere er avgjørende for at vi skal lykkes med en rettferdig klimaomstilling, siden dere sitter med kunnskapen som trengs for at Norge skal kunne ta en ledende rolle, men også fordi dere har en viktig stemme i det offentlige ordskiftet, sier Marte Mjøs Persen.