– Internasjonal solidaritet er en av de viktigste kampene vi kjemper

– Industri Energi bruker tre prosent av kontingenten på internasjonal solidaritet. Det er viktig for kampene vi kjemper. Det er viktig for forbundet, sier områdeansvarlig Asle Reime til en fullsatt sal på landsmøtets siste dag.

Industri Energi har blikket vendt ut mot verden. Ettersom en stor del av Industri Energis medlemmer jobber i internasjonale konsern, er det særdeles viktig med internasjonal innflytelse.

Det er med den drivkraften i bakhånd at områdeansvarlig Asle Reime går opp på scenen på vegne av forbundsstyret, og presenterer forbundets internasjonale uttalelse.

Det har kommet inn sju forslag, der enten seks av disse er tiltrådt. Reime forklarer hva som skjer med det siste.

– Det kom inn sju flotte forslag, seks av de har vi satt inn. Det sjuende forslaget går på etisk standard, som vi skal oversende til forbundsstyret, slik at vi kan jobbe mer med det.

Deretter forteller han om en rekke punkter som Industri Energi krever og vil kjempe for. Her er et utvalg:

Vaksinedistribusjon

Reime presiserer at Industri Energi krever at regjeringen arbeider for å styrke internasjonalt samarbeid, og at det må skje en rettferdig finansiering av vaksiner.

– Det er en pandemi og en helsekrise. Det må være en rettferdig vaksinefordeling. Det er vi nødt til å ta tak i. Det har alltid vært en urettferdig verden, men nå er den ekstra urettferdig og fattige land får den ikke, uttrykker han til salen.

– Internasjonal solidaritet er en av de viktigste verveargumentene vi kan bruke, sier Asle Reime på landsmøtet 2021. Foto: Leiv Martin Green.

Samarbeid med internasjonal fagbevegelse

Den internasjonale dagen på Industri Energis landsmøte har presisert at en sterk global fagbevegelse, og sterke samfunnsorganisasjoner, gjør verden tryggere og mer rettferdig. Derfor er samarbeid sentralt.

– Vi må samarbeide med internasjonal fagbevegelse og støtte bygging av sterke, representative, demokratiske fagorganisasjoner, poengterer Reime.

– Så er det viktig at vi har et aktivt engasjement i de nordiske, europeiske og globale arbeidstakerorganisasjonene vi er medlem av. Og få relevant utvikling i EU og sikre oppdatert informasjon gjennom Europakontoret.

Menneskerettigheter

– Vi krever at alle selskaper, uavhengig av størrelse, følger internasjonale retningslinjer som OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, sier han understreker:

– De må ta ansvar når slike rettigheter brytes.

Anstendig arbeid

– Begrepet anstendig arbeid må ikke utvannes, slår Asle Reime fast.

 Han sier at regjeringen må inkludere kunnskapsplikt, produksjonssted, og ikke uttynner begrepet Anstendig arbeid i henhold til etikkinformasjonsutvalgets forslag til åpenhetsloven.

Asle Reime legger fram den internasjonale politikken til forbundet. Foto: Leiv Martin Green.

Finansiell åpenhet

Han uttrykker at Industri Energi vil jobbe for at Norges myndigheter tar en global ledelse i støtten av finansiell åpenhet, og tar sterk avstand fra skatteflukt, skatte paradiser og korrupsjon.

– Nå er det slik at norske myndigheter må styrke åpenhetslovgivningen, slik at skatt også blir rapportert fra såkalte skatteparadiser, sier han med en oppfordring:

– Vi oppfordrer LO til å bli medlem av og gi støtte til PWYP (Publish What You Pay).

– Det er vi og det kan LO også være, tilføyer han.

Ulikhet

Industri Energi har flere krav til regjeringen. Å redusere ulikheten gjennom utenriks- og utviklingspolitikken er en av dem.

– Regjeringen må ta initiativ i internasjonale fora og internasjonale institusjoner til politikk som reduserer ulikhet. Vi må redusere ulikheten, sier Asle Reime da han avslutter den internasjonale uttalelsen.

Støtte til den uavhengige fagforeningen i Hviterussland

Geir Sundbø, konserntillitsvalgt i Yara, hold også et innlegg om problematikken mot fagforeningene i Hviterussland. Dette er et område han har engasjert seg veldig i.  

Geir Sundbø fra Yara engasjerer seg i kampen til den Hviterussiske fagbevegelsen. Foto: Leiv Martin Green.

I tillegg tok han opp trakassering av disse.

– Yara og den uavhengige fagbevegelsen har en felles agenda om at det ikke skal skje noen form for trakassering og urett mot deres tillitsvalgte og medlemmer, slo Sundbø fast.

De fikk Arthur Svensson-prisen

Han tok også opp at «Arthur Svensson internasjonale pris for faglige rettigheter» gikk til den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland.

BKDP, som er det hviterussiske LO, har fått prisen for sin uredde kamp for demokratiet og grunnleggende faglige rettigheter i det som kalles Europas siste diktatur.

Den internasjonale uttalelsen til Industri Energi. Geir Sundbø står på scenen i bakgrunnen. Foto: Leiv Martin Green.

I den internasjonale uttalelsen som landsmøtet vedtok, uttrykkes det:

I utformingen av et nytt politisk og økonomisk regime, vil en uavhengig fagbevegelse være avgjørende for å skape et rettferdig samfunn.

– Det er en forskjell på oss og dem som fagforbund. De kjemper med livet som innsats.

Takk for meg, avsluttet Geir Sundbø.