Innaskjærsdykkerne fikk Industri Energis organisasjonspris

Fra venstre: Forbundsleder Frode Alfheim, tillitsvalgte Kristian A. Enoksen, tillitsvalgt Harald Hereid, dykker Daniel Pilskog, dykker Kristian Gundersen og organisasjonsprisens leder Lars Anders Myhre. Foto: Runa Andersen.
Fra venstre: Forbundsleder Frode Alfheim, tillitsvalgte Kristian A. Enoksen, tillitsvalgt Harald Hereid, dykker Daniel Pilskog, dykker Kristian Gundersen og organisasjonsprisens leder Lars Anders Myhre. Foto: Runa Andersen.

onsdag 4. desember 2019

Industri Energis dykkertillitsvalgte og –verneombud var blant vinnerne av organisasjonsprisen 2019 på Styrke-konferansen. De tillitsvalgte Kristian A. Enoksen i KCA Deutag Modu-klubben og Harald A. Hereid i Odfjell Drilling ble også kåret til prisvinnere.

Industri Energi, som tidligere organiserte Nordsjø-dykkerne, startet sin nye dykkersatsing for alvor i 2018. Prisvinnerne får skryt for sitt nybrottsarbeid med å organisere yrkesdykkere, etablere vernetjeneste og gi yrkesdykkerne innflytelse.

Kristian Gundersen og Daniel Pilskog, som har vært yrkesdykkere siden henholdsvis 2011 og 2013, mottok prisen på vegne av forbundets innaskjærsdykkere.

–Dette er så helt fantastisk. Yrkesdykkerne er en liten gruppe, og denne prisen er til alle de tillitsvalgte, verneombudene og medlemmene. Vi kunne heller ikke klart det som vi har fått til, uten støtten fra forbundet sentralt, understreker Gundersen i bedriften Frøya Akvaservice.

LO har slått fast at yrkesdykking bør samles i Industri Energi, og forhandlingsmotpart Sjømat Norge i NHO har skrevet under på en intensjonsavtale om å etablere en ny overenskomst. Dykkerne har gjennom sin kollektive organisering fått en stemme de tidligere ikke hadde, og samtlige av verneombudene sendte inn svar til høringen om ny lov og nytt tilsyn, står den i nominasjonen.

– Vi må takke medlemmene. Nå skal vi fortsette arbeidet med regelverket og egen tariff for yrkesdykkere, sier Pilskog i Abyss Aqua.

Les også: Industri Energi krever at innaskjærsdykkerne skal ha trygge arbeidsforhold

Dyktige offshore-tillitsvalgte er med og deler prisen

Det er flere som har nominert den relativt ferske tillitsvalgte Kristian A. Enoksen. De trekker fram at han er dyktig på å gi informasjon til medlemmene sine, samtidig som han foreslår nye og bedre løsninger som kommer både medlemmene i KCA Deutag Modu-klubben, Industri Energi og andre fagforeninger i Industri Energi drar nytte av.

– Dette er helt fantastisk å vinne denne prisen sammen med så mange flinke folk. Jeg tror min styrke er at jeg bruker tør å bruke alle de fantastiske ressursene som vi har i forbundet sentralt og i andre av Industri Energis klubber. Alle burde gå ut å finne noen gode sparringspartnere, oppfordrer Enoksen.

Harald A. Hereid som er klubbleder i Odfjell Drilling og har tidligere jobbet som forbundssekretær i Industri Energi sentralt. Det legges vekt på Hereids glødende engasjement for medlemmene, hans løsningsorienterte dialog med bedriftens ledelse og hans sterke kompetanse på lønnsoppgjør.

– Jeg er dypt ydmyk, forteller en ordknapp Hereid etter utdelingen.

Enoksen og Hereid deler organisasjonsprisen sammen med dykkerne.

Komitelederen skryter av de tillitsvalgte

Organisasjonsprisen deles ut til noen som gjør en innsats i det viktige arbeidet med å bygge og styrke organisasjonen.

Tidligere leder av Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund Lars Anders Myhre leder komiteen i Industri Energi som deler ut organisasjonsprisen.

–Det å ha dyktige tillitsvalgte er alfa omega. Dette er verdige prisvinnere, men det betyr ikke at det ikke er godt organisasjonsarbeid i andre fagforeninger hver eneste dag, sier Myhre, som understreker at det er en ære å få dele ut prisen.

I tillegg til heder og ære får prisvinneren eller prisvinnerne 25000 kroner. I år gikk 10000 kroner til dykkerne, mens de resterende 15000 kronene ble delt likt mellom Enoksen og Hereid.

Tidligere prisvinnere

Tidligere prisvinnere er blant annet:

Polske tillitsvalgte ved Norske Production

Herdis Rosland Eide og den da nystartede Industri Energi-klubben i COOR Offshore

De tillitsvalgte Martha Skjæveland i Vår Energi, Alen Cahtarevic i Nor-Tekstil Trondheim og Finn Arne Follestad i Island Offshore