Ingen streik på flyteriggene, medlemmene får solid lønnsløft

Industri Energis forhandlingsutvalg under meklingen. Foto: Atle Espen Helgesen
Industri Energis forhandlingsutvalg under meklingen. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 28. juni 2019

Industri Energi og Norges Rederiforbund er i mekling blitt enig om et resultat som gir riggansatte en solid lønnsøkning. Det blir dermed ikke streik på flyteriggområdet.

Industri Energi kom klokken 0400 natt til fredag til enighet med Norges Rederiforbund i mekling på flyteriggområdet.

– Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet et skikkelig lønnsløft, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Partene har kommet fram til et resultat som gir ansatte på flyteriggavtalen en generell lønnsøkning på 3,6 prosent inkludert feriepenger, dog minimum 24.679 kroner.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 3,6 prosent i snitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på 2,6 prosent. Minstelønnssatsene for gruppen individuelt avlønnede økes med 24.670 kroner.

I tillegg blir nattillegget økt med 3 kroner til 85 kroner per time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med 50 kroner til 2025 kroner per dag.

Alfheim understreker at Industri Energi i meklingen har oppnådd et resultat som er langt bedre enn tilbudet fra Norges Rederiforbund under forhandlingene i slutten av mai.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2019.

Viktig for framtidig rekruttering

-Det er særdeles viktig for oss å oppnå et godt oppgjør for våre medlemmer på flyteriggområdet. I den tunge perioden var det de riggansatte, som sammen med rederiene, gjorde et betydelig arbeid for å senke kostnadsbildet som har gjort det mye billigere å bore lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel.

-Nå står riggbransjen overfor aktivitetsvekst, da er det rimelig at vi skal ha kompensert, sier Alfheim.

Han mener dessuten gode lønnsoppgjør er helt nødvendig for at bransjen skal ha topp motiverte folk som bidrar til å løfte næringen og sånn sett gjør den mer attraktiv for ungdom som skal velge karrierevei.

-Også framover vil det være et kontinuerlig fokus på effektivisering, da må folk føle at de får noe igjen for det, også i form av økt kjøpekraft, sier Alfheim.

Han understreker at Industri Energi under meklingen har hatt god dialog med Safe.

4150 medlemmer på flyteriggområdet

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Flyteriggavtalen omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor flyteriggområdet. Tallet inkluderer også medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.

Møtebok fra Riksmekleren