Ingen streik i staten

lørdag 25. mai 2019

Etter nesten 14 timer på overtid ble det fredag 24. mai enighet i lønnsoppgjøret for de statsansatte. Våre medlemsbedrifter i LO Stat er Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet i Stavanger, samt Høgskulen på Vestlandet.

LO Stat skriver i enpressemeldingat de har fått et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962 og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon.

Les hele pressemeldingen fra LO Stat her og få mer informasjon om resultatet.