Industrien sitter på løsningene på framtidens utfordringer

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) peker på Industri Energi sitt landsmøte på de store utfordringene Norge og Europa står overfor, først og fremst i form av kraftutfordring og klimakrise. – Det er dere som jobber i industrien som sitter med løsningene, sier han.

Statsminister Støre understreker overfor de 350 delegatene på Industri Energi sitt landsmøte at EU i likhet med Norge har mål om 55 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030 og han sier dette vil dominere den politiske debatten og arbeidslivet i Europa framover.

-Europa står overfor en enorm utfordring som Norge kan hjelpe de med. Norge må og skal være på offensiven. Når Europa skal fase ut kullkraft og redusere bruken av kjernekraft så vil de trenge masse energi som ikke kan erstattes av fornybar vind- og solkraft alene. Men – hvis vi lykkes med å utvikle blått hydrogen, basert på norsk gass, med rensing og lagring av karbondioksidet, så kan vi få til noe som vil bli viktig for Europa skal kunne nå klimamålet. Vi skal derfor utvikle, ikke avvikle olje- og gassindustrien, slår statsministeren fast.

-Samtidig må vi tenke innovativt om hvordan samfunnet skal elektrifiseres. Her tror jeg det er industrien som sitter med løsningene, fordi det er de som jobber der som har kompetanse om hvordan vi skal bruke energi. Det er altså dere som jobber i industrien som har den kompetansen og de erfaringene som trengs for å løse framtidens store utfordringer, sier han.

Støre inviterer til god og tett dialog og han slår fast at trepartssamarbeidet er helt nødvendig, både for å finne de gode løsningene og få en forankring for beslutningene som fattes.

Skal være på lag med fagbevegelsen

Statsministeren sier at regjeringen legger vekt på at arbeidslivet framover skal preges av høy organisasjonsgrad og at man nå har en regjering som er på lag med fagbevegelsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er sterke motkrefter mot regjeringens arbeidspolitikk, som han trenger støtte for å møte. Foto: Leiv Martin Green

-Fagforeningsfradraget skal dobles. Samtidig tar vi tak i utfordringene i arbeidslivet og skal fjerne adgangen til midlertidige ansettelser. Vi gjeninnfører kollektiv søksmålsrett. Og vi skal innføre norske lønns- og arbeidsvilkår for norske sjøfolk – og i luftfarten.

Men, understreker han: -Det kommer til å bli en hard kamp, med sterke motkrefter, så vi trenger støtte i denne kampen, sier han.

Mange gode innspill og spørsmål fra salen

I den påfølgende debatten tar klubbleder Kjell Vestly i Oceaneering opp om statsministeren om utsagnet «norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk» også betyr at arbeidsmiljøloven skal gjelde for oljearbeiderne som jobber på flerbruksfartøy på norsk sokkel, slik det ble lovet før valget.

Kjell Vestly spør statsministeren hva han vil gjøre for å sikre norsk lov på flerbruksfartøy. Foto: Leiv Martin Green

Terje Nilsen som er tillitsvalgt ved Hammerfest LNG på Melkøya i Hammerfest sier at hver gang de sender en last med LNG til markedene i Europa så fortrenger de forurensende kullkraft. Og han spør hvordan regjeringen vil fylle de arbeidsplassene som skal skapes i Finnmark i framtiden, når det er så få mennesker som bor i fylket. Hvordan skal vi få folk til å flytte til Finnmark og bo der, spør han.

Yngve Eriksen fra Alnor Kjemiske fagforening ved Hydro Karmøy sier, til god latter og applaus fra salen, at statsministeren står på hans bønneliste, fordi han ønsker han alt godt.

Cay Nordhaug, nyvalgt inn i forbundsledelsen, viser til Støres besøk ved Glencore Nikkeverk og deres Hanne-prosjekt for industriarbeidere som sliter med dysleksi. Han viser til at dette nå følges opp av en rekke andre industribedrifter og at dette er noe arbeidslivet trenger. Han spør om myndighetene også er klare til å følge opp.

Harald Hereid, klubbleder i Odfjell Drilling, spør om konsesjoner for flyttbar havvind og om mulighet for å innføre koronarelatert fravær på karantene.

Jan Haugen ved Orkla Kjemiske Arbeiderforening er bekymret for høye, ustabile kraftpriser og dyr nettleie. Han viser til at det hindrer industriinvesteringer. -Dette kan bli en bremsekloss for det grønne skiftet, sier Haugen.

Ørjan Normann sier han forventer raske resultater av regjeringen. Foto: Leiv Martin Green

Ørjan Normann, ved Hydro Husnes, etterlyser gode rammevilkår og enda klarere visjonære framtidsvyer for industrien. -Tillit krever resultater, så regjeringen må levere innen neste landsmøte som er om under tre år til.

Normann minner om at den energien landet har til rådighet skal fordeles mellom de tillitsvalgte som er i salen på Folkets hus, altså både på land og sokkel. -Jo mer vi blir lyttet til og jo raskere det blir banket gjennom i Stortinget, jo sterkere og lenger vil dere ha vår tillit, slik at vi kan ha jobbene våre, sier Normann.

Christopher Talgø i Archer spør om Norge skal si nei til ny næring hvis vi ikke klarer å nå våre kuttmål innen 2030, sånn at nye næringer heller flytter til andre land, med høyere utslipp.

-Må være rask med tiltak når mørke skyer truer

Einar Åge Vae, også i Archer, oppfordrer statsministeren til å være rask med tiltak når det er mørke skyer på himmelen, slik at oljeindustrien slipper så kraftige nedbemanningsrunder som det var i 2014-15.

Jan Øyvind Åvik fra Lindesnes Kjemiske Fagforening og GE Lindesnes sier at vi trenger et inkluderende arbeidsliv, der alle skal med.

Full sal under statsminister Jonas Gahr Støre tale til Industri Energis landsmøte. Foto: Leiv Martin Green

Eirik Birkeland, som er leder i Ekofisk-komiteen, sier han er glad for at statsministeren er så tydelig på at oljeindustrien skal utvikles og ikke avvikles. Og at hele regjering sier at fagforeningene skal bli hørt. – Det vil bli avgjørende for alt det spennende som skal skje i norsk industri framover, sier han.

Per Steinar Stamnes, leder i sokkelforeningen i Equinor, viser til at mange offshorearbeidere har hatt stor belastning med myndighetsinnført karantene under koronapandemien. – Jeg håper du og dine statsråder kan bidra til å kompensere for den belastningen disse folkene har måttet stå i, sier han.

Siw-Hege Christiansen fra Fredrikshald Farmasøytiske sier hun håper at politikerne stiller seg bak satsing på vaksineproduksjon i Norge og at vi sikrer oss råstoff til å produsere dette.

Statsminister Støre tok seg god tid og gikk gjennom hver og ett av disse spørsmålene fra de tillitsvalgte. Etterpå fikk han stående applaus fra en fullsatt sal i Folkets hus. Foto: Leiv Martin Green