Industri Energi viderefører kontoret i Brussel for å ivareta samarbeid og delta i europapolitikken

Industri Energis Europakontor samlet onsdag det norske miljøet i Brussel til fagseminar om EU. Geir Seljeseth, ny leder av kontoret til høyre sammen med forbundsleder Frode Alfheim og Maria Corradi som er kontorassistent i Brussel. Foto: Aslak Bodahl/LO Media
Industri Energis Europakontor samlet onsdag det norske miljøet i Brussel til fagseminar om EU. Geir Seljeseth, ny leder av kontoret til høyre sammen med forbundsleder Frode Alfheim og Maria Corradi som er kontorassistent i Brussel. Foto: Aslak Bodahl/LO Media

fredag 8. november 2019

Geir Seljeseth, ny leder av Industri Energis Europakontor, samlet onsdag det norske miljøet i Brussel til fagseminar om EU.

Med en solid innlederliste representert av blant annet LO, NHO, Hydro og Equinor, ble Norges forhold til EU og EUs forhold til Norge diskutert. Samtlige med et spesielt fokus på energi- og industripolitikk.

Norges EU-ambassadør Rolf Einar Fife åpnet seminaret med å understreke ivaretagelsen av et godt samarbeid med EU og nevnte spesielt områdene gass, energi, vannkraft og karbonfangst og -lagring som viktige.

EØS-avtalen helt sentral for norsk eksportindustri

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran hadde tatt turen til Brussel for å snakke om EØS-avtalen som en hjørnestein for hele Norge.

Det samme gjorde forbundsleder Frode Alfheim.

– EØS-avtalen har eksistert i over 25 år og sikrer norske bedrifters adgang til det europeiske markedet og spiller derfor en avgjørende rolle for norsk økonomi og norske arbeidsplasser, sa Alfheim.

– Medlemmene i Industri Energi jobber i næringer som står for 80 prosent av Norges eksportinntekter. Når rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og 70 prosent av importen kommer derfra sier det seg selv at EØS-avtalen er helt sentral for eksportindustrien vår. Spesielt er den viktig for den landbaserte industrien i hele Distrikts-Norge som har Europa som sitt marked.

– Jeg tror fagbevegelsen har mye å hente på å bli enda mer aktive i europapolitikken. Det finnes et betydelig handlingsrom for tiltak i arbeidslivet som den sittende regjeringen velger å ikke benytte seg av.

– Det er derfor viktig at vi styrker arbeidet om et solid partssamarbeid også innen europapolitikken. Både gjennom vårt eget kontor men også som medlemmer av føderasjonen IndustriAll, som består av 7 millioner industriarbeidere med en sterk stemme i Europa, sa Alfheim.

Viderefører Europakontoret for å styrke partsamarbeidet

– Etter arbeidet med EUs offshoredirektiv bestemte vi oss for å opprette et eget Europakontor i Brussel. Kontoret gir oss en arena for å bidra i partssamarbeidet også når det gjelder vårt forhold til Europa. I mange tilfeller er dette saker vi har til felles med «Team Norway», der vi jobber tett med representanter for arbeidsgivere og staten for å fremme norske interesser.

– Ketil Karlsen bygget opp kontoret, først alene og etterhvert sammen med Maria Corradi, forklarte Alfheim fra talerstolen. Han har sørget for at vi er godt plassert i det norske miljøet her i Norway House. Karlsen har gjennom sin tid her jobbet tett opp mot IndustriAll og vært svært delaktig i påvirkningsarbeidet for å trygge våre medlemmers interesser.

– Nå overtar Geir Seljeseth, sammen med Maria stafettpinnen. Jeg har stor tror på at han som vår nye leder av Europakontoret vil bli en viktig alliansebygger og gjøre en god jobb for å ivareta norske interesser.

Geir Seljeseth har bakgrunn fra media- og samfunnskontakt i Norsk olje og gass. Før det jobbet han 15 år i Nordlys som journalist og 3-4 år i Moskva som journalist. En del av tiden var han også korrespondent for Aftenposten.

Opprinnelig kommer han fra industrikommunen Meløy i Nordland og fikk tidlig møte fagbevegelsen i arbeid.

– De møter man fikk som ungdommelig politiker kontante møter med fagforeningstoppene i Haugvik Industriarbeiderforening i Glomfjord. Det er noe man husker godt, ler Seljeseth.

Nå har Seljeseth pakket kofferten og flyttet sammen med kone og en sønn på 13 til Brussel. Den eldste datteren på 19 er igjen i Tromsø hvor hun studerer og har tatt sete i kommunestyret.

EØS-avtalen er vårt viktigste verktøy for samarbeid i EU

Seljeseth tok offisielt over som leder av Industri Energis Europakontor 1. oktober, etter Ketil Karlsen.

– Det altoverskyggende som vi er nødt å ha fokus på fremover er «New Green Deal» som Ursula von der Leyhen la frem tidligere i høst. Hun skal lede Europakommisjonen de kommende årene og som sin politiske plattform har hun fullt fokus på at EU skal gjennom en dekarbonisering på samme tid som man skal opprettholde levende samfunn og arbeidsplasser, sier Seljeseth.

Mens mesteparten av nyhetene i Norge om EU, dreier seg om Brexit, så fattes det daglig beslutninger her i Brussel som vil påvirke både hverdag og arbeid til nordmenn flest.

– Gjennom EØS-avtalen så påvirkes vi mye og får mange av godene som avtalen fører med seg. Men som alle andre ting i livet så er ikke EØS-avtalen bare til glede. Men den er utvilsomt det viktigste verktøyet for å kunne håndtere vårt samarbeid med vårt viktigste marked, understreker Seljeseth.

– Per i dag går tre fjerdedeler av vår eksport og nesten like stor andel av vår import til og fra EU. En lang rekke samfunnsforhold påvirkes av EU og EØS-avtalen. Dette er viktig for Norge og vil være viktig i fremtiden. Så er ikke dette bare ensidige pålegg eller bestemmelser. Det finnes et handlingsrom. Det er viktig å identifisere det slik at vi ser hvor Norge kan gjøre sine egne ting.

Seljeseth mener det er viktig å være tilstede i Brussel både for å holde oss informert om beslutninger som kan påvirke nærings- og arbeidsliv i Norge, men også for å kunne påvirke prosessene som går her.

– Mye av jobben skal gjøres i samarbeid med andre norske partnere her nede og være en del av den dugnaden vi skal drive som samfunnsaktør. Like mye er det å sørge for å være i tett samarbeid med våre venner og allierte i andre land. Både gjennom føderasjonen Industri All Europe og andre plattformer vi samarbeider med.

– Det er en glede å overta et veldrevet kontor her i Brussel etter Ketil Karlsen sammen med Maria Corradi som har jobbet ved kontoret i 6 år. Håper vi kan gjøre nytte for medlemmene gjennom jobben vi gjør hver eneste dag, avslutter Seljeseth.