Industri Energi varsler plassoppsigelse for 937 medlemmer på flyteriggavtalen

“West Hercules” er en av riggene som kan bli tatt ut hvis det blir streik. Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
“West Hercules” er en av riggene som kan bli tatt ut hvis det blir streik. Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

torsdag 6. juni 2019

Industri Energi er innkalt til mekling på flyteriggavtalen hos Riksmekleren i Oslo 27. juni. Hvis det ikke blir enighet i meklingen blir det streik på flyteriggområdet.

Forbundet har nå varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund (NR) om plassoppsigelse for 937 medlemmer på flyteriggavtalen.

Størstedelen av bedriftene og installasjonene som Industri Energi har varslet plassoppsigelse for er på kontrakt for Equinor. Men også operatørselskapene AkerBP, Vår Energi og Shell kan bli rammet ved en eventuell konflikt.

Industri Energi brøt 28.mai forhandlingene med Norges Rederiforbund i lønnsoppgjøret på flyteriggavtalen, som omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Som følge av bruddet i forhandlingene sa Industri Energi opp flyteriggavtalen 29. mai. Utløpsdato blir da 13. juni. Riksmekleren har nedlagt forbud mot arbeidsstans inntil meklingen er avsluttet.

Partene er innkalt til mekling hos Riksmekleren 27. juni. Meklingsfristen er satt til kl 24 natt til 28. juni. Meklingen vil bli ledet av mekler Anne Cathrine Frøstrup.

Hvis man ikke kommer til enighet blir det streik på flyteriggområdet.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor flyteriggområdet. Tallet inkluderer også medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.

Forbundet har ennå ikke tatt stilling til hvor mange det vil bli varslet plassfratredelse for. Det skal varsles til Riksmekleren og NR senest fire dager før mekling.

Industri Energi har varslet plassoppsigelse for følgende selskap og installasjoner:

Selskap Rigg Medlemmer Operatørselskap Archer AS STATFJORD C 66 Equinor COSL Drilling Europe AS COSLPromoter 37 Equinor Floatel Floatel Superior 16 Equinor Island Offshore Crewing Island Frontier 28 Equinor KCA Deutag MODU operations Askeladden 78 Equinor Knutsen Offshore AS Åsgard C /Jorun Knutsen 30 Equinor Maersk Drilling Norge AS Maersk Intrepid 95 Equinor Seadrill Norway crew West Hercules 63 Equinor Odfjell Drilling Management A/S Johan Sverdrup 56 Equinor OSM Offshore Haven (Johan Sverdrup ) 35 Equinor OSM Offshore Heidrun B 15 Equinor Saipem Drilling Norge AS Scarabeo 8 158 AkerBP/Vår Energi NES Global Talent Scarabeo 8 25 AkerBP/Vår Energi Teekay Offshore Crewing AS Randgrid FSO (Gina Krog) 36 Equinor Teekay Petrojarl Offshore Crew Petrojarl Knarr 8 Shell Transocean Offshore (NORTH SEA) LTD Transocean Endurance 78 Equinor 4Service Scarabeo 8 15 AkerBP/Vår Energi Norsk Offshore Catering AS Transocean Endurance og Maersk Intrepid 71 Equinor ESS Mobile Offshore Units AS Askeladden og COSLPromoter 16 Equinor Sodexo Mobile Units West Hercules 11 Equinor Totalt 937