Industri Energi varsler plassfratredelse for 168 medlemmer på sokkelen

Aasta Hansteen er en av installasjonene som kan bli tatt ut i streik. Foto: Roar Lindefjeld/Equinor
Aasta Hansteen er en av installasjonene som kan bli tatt ut i streik. Foto: Roar Lindefjeld/Equinor

onsdag 23. september 2020

Industri Energi er innkalt til mekling hos Riksmekleren i Stavanger 28-29. september. Hvis det ikke blir enighet i meklingen blir det streik på sokkelen.

Industri Energi har nå varslet Riksmekleren og Norsk olje og gass (NOG) om plassfratredelse for 129 medlemmer i operatørselskapet Equinor og 39 medlemmer i forpleiningsselskapet ESS Support Services.

Uttaket er fordelt mellom operatøransatte på Equinor-installasjonene Snorre B, Kvitebjørn, Aasta Hansteen og Kristin. Og forpleiningsansatte som jobber på AkerBPs Ula-plattform og ConocoPhillips Eldfisk Bravo-installasjon.

Industri Energi brøt forhandlingene med Norsk olje og gass på sokkelavtalene (operatør, boring og forpleining) 8. september.

Riksmekleren har nedlagt forbud mot arbeidsstans inntil meklingen er avsluttet.

Partene er innkalt til mekling av Riksmekleren 28-29. september. Meklingen holdes i Stavanger på grunn av koronasituasjonen. Meklingsfristen er satt til klokken 24 den 29. september. Meklingen vil bli ledet av mekler Carl Petter Martinsen.

Hvis partene ikke kommer til enighet blir det streik.