Industri Energi Ung besøker lærlinger over hele landet for å styrke det lokale ungdomsarbeidet

LOs lærlingpatrulje er for tiden ute på veien i hele Norge for å møte fremtidens fagarbeidere, og Industri Energi Ung har besøkt flere bedrifter på tvers av bransjer. – Det er svært viktig for oss at lærlingene har det bra, og samtidig prøve å få inn engasjerte medlemmer som vil bidra i fagbevegelsen, sier leder av Industri Energi Ung Nabil Harchaouen.

Ungdommene har blant annet vært innom Rogaland (Archer, Halliburton, BioMar, Hydro og Equinor), to bedrifter i Agder (GE Healthcare og Glencore Nikkelverk), og tre i Troms (Nordic Pharma Inc, Cargill og Finnfjord AS). I tillegg planlegger de flere bedriftsbesøk i Nordland.

Nabil Harchaouen uttrykker entusiasme over uken og sier at de har snakket med 60 lærlinger om sine rettigheter på jobb og fordelene ved å være med i Industri Energi og LO.

LOs lærlingpatrulje på besøk hos Hydro. Fra venstre: leder av IE Ung Nabil Harchaouen, Jørgen Søraas, Camilla Apeland – leder av ungdomsutvalget hos Hydro Karmøy, Ingeborg Nyhammer, og Veronika Broshaug i Hydro. Foto: IE Ung.

– Viktig at lærlingene vet hva Industri Energi gjør for dem

Lars Lilleheie, en av lærlingene de besøkte på Equinor Kårstø, er automasjonslærling. Han sier at besøket var fint fordi de lærte mye, spesielt om den unge delen av LO, og ikke minst Industri Energi, som er den største fagforeningen på Kårstø.

– Jeg følte at jeg fikk masse bra informasjon, og masse god veiledning om muligheter, sier han.

Industri Energi Ung fikk omvisning på Kårstø-anlegget (i bakgrunnen) av hovedtillitsvalgt Leif Ove Skår. Foto: Egil Brandsøy.

Lilleheie synes det er bra å være medlem i Industri Energi.

– Det er en haug med fordeler og for lærlinger så er det nesten gratis, så det er ingen negative sider egentlig. Vi får mye bra tilbud og mange muligheter fremover, konstaterer han.

Lars Lilleheie i midten. Foto: IE Ung.

Nabil Harchaouen påpeker at det ofte er slik at mange av lærlingene som melder seg inn i en fagforening, gjør det fordi andre er medlemmer, og at det blir en slags tradisjon uten å tenke så mye over det.

Han understreker at det derfor er viktig at medlemmene vet hva Industri Energi gjør for dem.

Ungdomsutvalget sier at de ble tatt imot på kort varsel fra hovedtillitsvalgt Petter Leknes i Industri Energi hos Biomar. Foto: IE Ung.

– Vi snakket med lærlingene om betydningen av Industri Energi og fagbevegelsen. De må få informasjon om hvilke fordeler medlemskapet innebærer og ikke minst hvordan de kan bidra selv. For vi er en medlemsorganisasjon og baserer oss i stor grad på frivillighet, sier han.

Legger grunnlaget for fremtidig ungdomsarbeid

Harchaouen mener at Industri Energis innsats i LOs lærlingpatrulje i Rogaland kan bli en modell for det lokale ungdomsarbeidet til Industri Energi Ung i hele landet.

– Det legger grunnlaget for det videre lokale ungdomsarbeidet ikke bare i Rogaland, men også i hele Norge, understreker han.

Emilie jobber som lærling hos Hydro Karmøy. Foto: Egil Brandsøy.

Han stadfester at tre medlemmer, derav to fra ungdomsutvalget, var med for første gang, og vil bli viktige ressurser.

En av medlemmene som deltok, var Jørgen Søraas, som også arbeider som bore- og vedlikeholdsoperatør for Archer Plattform Drilling.

Søraas anbefaler alle å delta på lærlingpatruljen og sommerpatruljen.

– Det har vært veldig kjekt. Det er lærerikt når vi møter andre folk i bedriftene deres. De har mye å fortelle om sine problemstillinger og sine vanlige hverdager. Jeg har lært mye, konstaterer han.

Nestleder i Industri Energi Ung, Kevin Fossnes (i midten), dro innom GE Healthcare og Glencore nikkelverk, og fant også tid til å besøke Lindesnes fyr. Foto: IE Ung.

Nabil Harchahouen gleder seg til fortsettelsen.

– Jeg synes besøkene har vært fantastisk. Vi har fått vist ansiktet vårt og løftet kunnskapsnivået blant mange medlemmer, sier han.