Industri Energi styrker innsatsen mot innleieområdet

Forhandler Gunn Tjessem i Industri Energi.
Forhandler Gunn Tjessem i Industri Energi.

fredag 14. september 2018

Industri Energi styrker oppfølgingen av bemanningsbransjen og vil kartlegge bruken av innleid arbeidskraft både på land og sokkel. – Vi får meldinger om kraftig økning i bruken av innleie. Vi vil nå kartlegge omfanget og sørge for at bedriftene følger loven, sier forhandler Gunn Tjessem.

Tillitsvalgte ute i bedriftene rapporterer at stadig flere bedrifter tyr til økt bruk av innleid arbeidskraft. Bruken av innleie øker særlig i petroleumsnæringen, men også innenfor kjemisk-tekniske bransjer og vask/renseri.

-Bemanningsbransjen skal egentlig stå for én prosent av arbeidsstyrken. Tanken er at innleid arbeidskraft skal kunne ta unna topper i arbeidsbehovet og i forbindelse med sykdom. Men vi ser at stadig flere bedrifter bruker innleid arbeidskraft som en del av den normale bemanningen. Det er ikke lovlig, sier forhandler Gunn Tjessem i Industri Energi.

Arbeidsmiljøloven er tydelig på at man skal bruke faste ansettelser ved fast behov for arbeidskraft. Og fra 1. januar 2019 vil det komme en rekke lovendringersom skjerper reglene for bruk av innleie fra bemanningsselskaper.

Blant annet vil begrepet fast ansettelse presiseres, 3-årsregelen blir skjerpet, det vil bli endrede regler for inngåelse av tariffavtale med tillitsvalgte om innleie og det vil ikke lenger være mulig å ansette fast i vikarbyrå uten garantilønn.

Kartlegger bruken av innleie

Gunn Tjessem ble i august ansatt som forhandler i Industri Energi. Hun har fått ansvaret for å følge opp innleiesaker og bemanningsbransjen generelt. Tjessem har bakgrunn fra lønn og personal, og har jobbet flere år i bemanningsbransjen. En bransje hun kjenner godt.

I første omgang skal hun kartlegge bruken av innleid arbeidskraft innenfor alle forbundets tariffområder.

-Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse til de tillitsvalgte der vi vil forsøke å kartlegge omfanget av innleie ute i bedriftene, sier Tjessem.

-Målet er å bedre lønns- og arbeidsforholdene for medlemmene våre og sørge for at alle har levelige vilkår. Og vi skal sørge for at selskapene holder seg innenfor lovverket, sier hun.

Ute etter de useriøse aktørene

Tjessem understreker at det ikke er bemanningsbransjen Industri Energi er imot.

–Vi er ute etter de useriøse aktørene som ikke betaler folk det de har krav på. Og vi vil forsikre oss om at selskapene vi har tariffavtale med følger loven og bruker faste ansettelser ved fast behov, sier hun.

Hun er også klar på at oppdragsgiverne har ansvar for å gi kontrakter som gjør det mulig for leverandørene å ansette folk i faste stillinger.

– I dag sendes folk fra oppdrag til oppdrag. Det gir ingen stabilitet og trygghet i jobben, sier hun.

Skal skille seriøse fra de useriøse

Asle Reime, områdeleder i forhandlingsavdelingen, sier Industri Energi ønsker å ha ryddige forhold i bemanningsbransjen. – Vi vil svært gjerne ha dialog med bemanningsselskapene og sørge for at de har ryddige forhold, sier Reime.

Han opplyser at forbundet ønsker å skille de seriøse selskapene fra de useriøse og vil bruke den makten som ligger i tillitsmannsapparatet til å få en skikkelig oversikt.

-Vi vil i første omgang kartlegge bruken av innleie og få de tillitsvalgte til å bistå i dette arbeidet, sier Reime.