Industri Energi Statoil Sokkel krever nei til ACER

Leder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Statoil Sokkel
Leder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Statoil Sokkel

fredag 9. mars 2018

Årsmøtet i Industri Energi Statoil Sokkel har vedtatt en uttalelse hvor de krever «at Stortinget sier nei til at våre fremste naturressurser og konkurransefortrinn overgis til EUs energibyrå ACER».

Uttalelsen i sin helhet:

Norsk vannkraft har i over 100 år, gjennom nasjonal styring, vært grunnlaget for vårt industrieventyr og vår felles velferd. Dette har vi greid fordi politikerne før oss forsto viktigheten av å eie våre felles naturressurser sammen, og de forstod selvråderetten. Dette kan nå bli endret på grunn av regjeringen med Høyre, Frp og Venstre har gitt Stortinget sin anbefaling om å gi fra seg suvereniteten når det gjelder deler av kraft- og energipolitikken vår til EUs energibyrå ACER.

Som nasjon har vi forvaltet våre naturresurser på en god måte. Først ved å foredle energien fra fjell, bekker og fossefall til energi, som igjen var viktig for industrireisningen i Norge. Slik en har bygd landet, med sysselsetting, vekst og innovasjon.

Norge som vannkraftprodusent, har gjort oss selvforsynt med strøm. Lave strømpriser har kommet norsk industri og landets borgere til gode.

Om regjeringen får gjennomslag og Norge slutter seg til Acer, vil det skape stor usikkerhet for fremtiden til norske industriarbeidsplasser.

Høyere strømpriser truer arbeidsplassene på mange ensidige industristeder rundt om i distriktsnorge.

Det er omlag 11 000 arbeidsplasser som blir direkte berørt, og en økning i strømprisen med 5 øre/kWh vil slå ut med ca, 1,75 milliarder kroner i svekket resultat i industrien.

Reduksjon i den direkte sysselsettingen vil i tillegg ramme enda flere arbeidsplasser i lokalsamfunnene rundt.

Det største fortrinnet norsk industri har er ren elektrisk kraft, og er den viktigste årsaken til at industrien i fremtiden skal bli enda grønnere, og at det skal skapes nye arbeidsplasser.

I Norge er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri i mange lokalsamfunn. Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil miste vår viktigste konkurransefordel, hvis store deler av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Det er viktig at vi har nasjonal kontroll for regulering av strømnettet og strømmarkedet.

ACER vil utfordre den nasjonale kontrollen som vi har i dag. Industri Energi Statoil Sokkel frykter mindre nasjonal styring kan bety flere kabler, høyere strømpriser, høyere kostnadsnivå og tap av arbeidsplasser i Norge. Industri Energi Statoil Sokkel sier derfor nei til at styring og kontroll av våre vannkraftressurser overgis til EU sitt energibyrå ACER.

Norges beste klimabidrag er å foredle vannkraft til framtidens produkter. Industri Energi Statoil Sokkel krever at det norske Storting må si nei til myndighetsoverføring til ACER. Om det er Stortingets ønske å avgi nasjonal kontroll og suverenitet, så må det behandles i henhold til Grunnlovens §115.

Industri Energi Statoil Sokkel er en fagforening med cirka 2000 aktive medlemmer og er en del av Industri Energi Statoil med 4600 aktive medlemmer.