Industri Energi sin ungdomskonferanse – valg 2016

onsdag 17. august 2016

På ungdomskonferansen, 11. – 13. november skal det velges nytt sentralt ungdomsutvalg, kontrollkomité og ny valgkomité. Har du lyst til å stille til valg eller kjenner noen som burde gjøre det? Ta kontakt med valgkomiteen for årets ungdomskonferanse.

Det sentrale ungdomsutvalget er i praksis tillitsvalgte for alle unge medlemmer, og består av totalt 10 stykker. Ungdomsutvalget har møter, lager kurs, konferanser og reiser på bedriftsbesøk. De jobber med skolering, industripolitikk, lærlinger, internasjonal solidaritet og mye mer.

Har du eller noen du kjenner lyst til å bli med i ungdomsutvalget?

Som valgtkan du bidra med mye, og ikke minst lære mye. Du møter utrolig mange kjekke mennesker og får opplevelser for livet.

Vervet krever litt av tiden din i løpet av året, mendu trengeringen spesielle forkunnskaper.

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som bør?

Ta kontakt med leder av valgkomiteen, Barbro Tverfjell Auestad (leder) e-post:barbro.tverfjell.auestad@hydro.comog mobil:47 66 44 88.

Hun kan også svare på spørsmål om hva det vil si å sitte i ungdomsutvalget.

Hvem ser vi etter?

Ungdomskonferansen 2014

Så lenge du har lyst og er et ungt medlem i Industri Energi såkan du stille til valg. Du kan velges til og med det året du fyller 30 år. Reiser og andre utgifter dekkes av forbundet.

Kontakt valgkomiteen

Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) til ungdomskonferansen på hvem de tror vil gjøre en bra jobb. Etterpå er det opp til konferansen å bestemme hvem som skal få en plass i blant annet ungdomsutvalget.

Alle regler for valg vil bli forklart i løpet av konferansehelga.

Valgkomiteen består av:

Barbro Tverfjell Auestad (leder) e-post:barbro.tverfjell.auestad@hydro.comog mobil:47 66 44 88

Charlotte Torvestad

Leiv Martin Green: e-post: leiv.martin.green@industrienergi.no og mobil: 4646 3406

Jarle Knoph (vara)

Vi hører gjerne fra deg, selv om du bare er nysgjerrigog vil vite mer. Godt valg!