Industri Energi på besøk hos viktig FLT-bransje

Under den pågående sammenslåingsprosessen med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) besøkte forbundslederne kompetansebedriften Fossheim, som er en del av en vekst- og attføringsbransje der FLT organiserer over 1500 medlemmer: – Det er en god følelse å være her i dag. Man ser jo at Fossheim er en samfunnsnyttig virksomhet som tar vare på folk, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Fossheim hjelper de arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne til å komme seg ut på arbeidsmarkedet. De kartlegger hva de kan og ikke kan og matcher det opp mot en eventuell jobb eller skolegang.

Det er mennesker med alt fra Downs Syndrom til folk som ikke har vært i arbeidslivet på over 10 år og som er nervøse til å komme ut igjen. Fossheim tilbyr dem en plass å begynne.

Fossheim tilbyr praksis internt i bedriften, og har i tillegg et tett samarbeid med flere bedrifter i forhold til muligheten for praksis i ordinært arbeidsliv. Foto: Egil Brandsøy.

Den største enkeltkunden er NAV som kjøper attføringsrelaterte tjenester gjennom rundt 143 tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA).

Frode Alfheim sier at Industri Energi og FLT er to forbund som i dag organiserer litt forskjellige grupper.

– Vi organiserer ikke den her gruppen i dag. Så da er det jo naturlig at det er mange spørsmål og kommentarer til hvordan de vil bli ivaretatt i en eventuell ny struktur, med innspill og alt det der. Det er helt naturlig, sier han.

Viktig del av et nytt forbund

Vekst- og attføringsbransjen er en bransje som vil bli en viktig del av et potensielt nytt forbund. Det er budskapet fra det to forbundslederne Frode Alfheim i Industri Energi og Ulf Madsen i FLT da de besøkte Fossheim i går.

Alfheim går inn på hvordan bransjen vil bli ivaretatt.

– Vi ser jo for oss at denne gruppen vil få en egen samarbeidskomité som blir en offisiell møteplass for tillitsvalgte innenfor dette området i dag. Det gjør at de er med å utvikler både tariffavtalene, og ha diskusjoner om hvordan vi skal kunne utvikle den her type bedrifter i tiden fremover, sier han.

Forbundslederne ble både imponert og sjarmert over de ansatte og arbeidstakerne under besøket. Til venstre ser du spesialrådgiver Arild Theimann, og nummer to fra høyre er tillitsvalgt Terje Asprusten. Foto: Egil Brandsøy.

Forbundsleder Ulf Madsen nevner politisk slagkraft, og skryter av at Industri Energi er gode til å fremme sin politikk, noe som vil gagne denne bransjen også.

– Vi har analysert mulighetene våre. Det er flere aktuelle forbund vi kan prate med, men vi fant ut at Industri Energi er det forbundet som står oss nærmest på flere områder, og som har samme kultur som oss, sier han.

– Vekst- og attføringsbransjen vil få sitt eget område og en egen komité. Jeg er ikke redd for at de ansatte i denne bransjen ikke skal få fremmet sine meninger i et nytt forbund, sier Madsen.

Forbundsleder Ulf Madsen i FLT i samtale med tillitsvalgt Terje Asprusten. Foto: Egil Brandsøy.

Frode Alfheim nevner at Industri Energi i dag har en stor avdeling som jobber politisk. Etter omvisningen på Fossheim forsikret han tillitsvalgt Kim Larsen og daglig leder Helene Hareide at bransjen ikke vil drukne i et nytt forbund.

– Arbeids- og inkluderingsdepartementet er viktig for oss og vi jobber godt med dem. Vi vil jobbe i lag i et større fellesskap med de rammebetingelsene som er viktig for dere, sa Alfheim.

Etter omvisningen ble det holdt gode og seriøse samtaler om saker som er knyttet til bransjen, men også den pågående prosessen om et nytt forbund. Til venstre ser du daglig leder i Fossheim Helene Grjotheim Hareide. Foto: Egil Brandsøy.

Nøytral til sammenslåingen

Tillitsvalgt Kim Larsen, som har jobbet i Fossheim siden 2008, forholder seg for øyeblikket nøytral til sammenslåingsprosessen mellom Industri Energi og FLT. Han frykter at bransjen vil bli for små i den store sammenhengen.

– Jeg er nøytral, jeg vet ikke om sammenslåingen vil være positivt eller negativt. Det var veldig hyggelig å få besøk fra Ulf og Frode. All info vi kan få fra dem er positivt og det gjør det enklere å ta en beslutning, sier han og legger til:

– Måten å gjøre det på er å besøke bedriftene, slik at Industri Energi får en forståelse for hvilke bedrifter dette er og hva vi holder på med. Det er viktig å få en forståelse om hva som er viktig for oss i den politiske agendaen. Det synes jeg er kjempebra, sier han.

Fossheim har fått nye og flotte kontorlokaler i Oslo. Tillitsvalgt Kim Larsen er nummer to fra venstre. Foto: Egil Brandsøy.

Frode Alfheim påpeker at han har vært ute en vinternatt før når det gjelder sammenslåinger og spørsmål rundt det.

– Jeg var jo med i 2006 da vi stiftet Industri Energi, som da var to forskjellige forbund. Det er jo veldig mange like spørsmål som blir stilt nå som da, og som satte i gang prosesser som skulle gi gode svar på nettopp det, og det er vi jo nødt til å gjøre nå også hvis vi går videre i diskusjonene med FLT, sier han.

Jobbe i lag i et større fellesskap

Arild Theimann, som er spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi, sier at det er spennende med nye fagområder.

– Det er spennende å være på en annen type bedrift enn det vi er vant til. Det blir interessant med nye områder å jobbe med i et eventuelt nytt forbund, slår han fast.

Forbundsleder Frode Alfheim var konsis i meldingen om at bransjen vil bli godt ivaretatt i et potensielt nytt forbund. Til høyre Arild Theimann fra samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi, som synes fagområdet er spennende. Foto: Egil Brandsøy.

Kim Larsen forklarer hvorfor vekst- og attføringsbransjen er en viktig bransje for FLT, sett bort fra det viktige samfunnsoppdraget.

– Vi er en talefør gjeng. Vi har sterke meninger og er åpne om det, sier han.

Eksempelvis, under møtet etter omvisningen tok de opp viktigheten av å fokusere på å rekruttere de unge til fagbevegelsen.

– Vi er rett og slett ikke gode nok på å rekruttere ungdommen. Det kommer nok av at vi har det veldig bra her i landet og ungdommen tenker at de kan spare på å ikke betale kontingent til en fagforening, sier han.

– Fagforeningene må kommunisere med den nye generasjonen for å få dem til å se viktigheten av å organisere seg, sier Larsen.

1. nestleder i FLT, Aud Marit Sollid, sier at vekst- og attføringsbransjen er en viktig bransje som det er store planer for i et mulig nytt forbund.

– De har en medlemsmasse som er aktive på mange måter på kurs, og med å tilegne seg kunnskap. Det er den bransjen med mest spørsmål, fordi de jobber med kompetanse, sier Sollid.

1. nestleder i FLT, Aud Marit Sollid på omvisning på Fossheim med Frode Alfheim i midten. Foto: Egil Brandsøy.