Industri Energi opplever betydelig medlemsvekst innen flyteriggområdet

Erling Holmefjord leder seksjon for organisering i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen
Erling Holmefjord leder seksjon for organisering i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 15. oktober 2019

Industri Energi har de siste månedene drevet en organisasjonsoffensiv innen flyteriggområdet.– I samme periode har medlemstallet innen dette området økt med over 300, sier seksjonsleder for organisering Erling Holmefjord under oppstarten av NR-forums møte i Krakow.

Industri Energi startet organisasjonsoffensiven 1. mai med bakgrunn i at forbundet så at aktiviteten i oljeindustrien generelt, og flyteriggområdet spesielt, var i ferd med å ta seg kraftig opp.

Kampanjen innebærer skolering av lokale tillitsvalgte innen organisering og samtidig gi tilbud om gratis medlemskap for nye medlemmer innen flyteriggområdet i en begrenset periode. Forbundet har også fokus på hyppigere riggbesøk. Kampanjen pågår ut året.

– Siden starten av mai har forbundet hatt en vekst innen flyteriggområdet med over 300 medlemmer, eller drøyt 8 prosent, forteller Erling Holmefjord, seksjonsleder for organisasjon i Industri Energi, på NR-forums møte i Krakow tirsdag.

Han kan ikke si med sikkerhet hvor mye av veksten som skyldes organisasjonsoffensiven, men understreker at kampanjen utvilsomt har positiv effekt på organisasjonsarbeidet.

Flere riggselskaper ansetter folk

NR-forum har denne uka møte i Krakow, Polen. Foto: Atle Espen Helgesen
NR-forum har denne uka møte i Krakow, Polen. Foto: Atle Espen Helgesen

Både Odfjell Drilling, Seadrill, Rowan, Transocean, Island Drilling og Archer ansetter i disse dager mye folk og flere av selskapene sliter med å få tak i nok kvalifiserte folk.

– Særlig i Odfjell Drilling opplever vi betydelig medlemsvekst. Det skyldes godt arbeid i den lokale klubben der det brukes mye ressurser i tillitsvalgtsarbeidet, sier Holmefjord.

Han understreker at i tillegg er flere rigger som kan være aktuelle for norsk sokkel under bygging, blant annet for Awilco.

Skolerer tillitsvalgte i organisasjonsarbeid

Målet med organisasjonsoffensiven er todelt. – Vi skal sørge for at nye ansatte blir møtt av klubbenes plasstillitsvalgte, jamfør NR-avtalen. Og vi skal gjøre de tillitsvalgte trygge i sin rolle, sier Holmefjord.

– Hovedmålet er å øke organisasjonsgraden. Jo flere vi er, jo sterkere er vi som forbund, sier han.

Under møtet i Krakow blir det videre diskutert blant de tillitsvalgte i NR-forum hva som avgjør om folk melder seg inn eller ikke, og hvordan forbundet og klubbene skal forholde seg til og håndtere dette.