Oppfordrer hovedtillitsvalgte til å rapportere omfanget av innleie av arbeidskraft

Gunn Tjessem, forhandler i forhandlingsavdelingen i Industri Energi.
Gunn Tjessem, forhandler i forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

fredag 11. januar 2019

-Dette gjelder både fra seriøse og mindre seriøse bemanningsbyråer. Vi er i full gang med å kartlegge bruken av bemanningsbyråer både på land og sokkel i alle bransjer som omfattes av Industri Energi sine tariffområder, sier forhandler Gunn Tjessem i forhandlingsavdelingen.

Hun sier forbundet er opptatt av å avsløre useriøse bemanningsbyråer, som bedriver sosial dumping eller på annen måte bryter norsk lov.

Samtlige hovedtillitsvalgte i Industri Energi har fått tilsendt «internposten» hvor de i undersøkelsen blir bedt om å svare på omfanget av innleie i deres bedrift. Tillitsvalgte ute i bedriftene rapporterer at bruken av innleie øker, særlig i petroleumsnæringen, men også innenfor kjemisk-tekniske bransjer og vask/renseri.

Oppfordrer alle tillitsvalgte til å svare på undersøkelsen

Markedsfører Jan Clifford Godfrey i Industri Energi har oversikt over de foreløpige tallene over tilbakemeldinger fra hovedtillitsvalgte.

-Ca. 140 hovedtillitsvalgte har foreløpig sendt sine svar angående kartlegging av innleie til forbundet. Vi oppfordrer alle tillitsvalgte til å svare på undersøkelsen. Det vil gi oss et bilde på hvor utfordrende situasjonen er i bedriftene, sier han.

Gunn Tjessem ble ansatt i forbundet i fjor sommer som forhandler med tariffansvar for landbaseavtalen. Tjessem er i tillegg ansvarlig for prosjektet angående bruk av bemanningsbyråer. Forbundet har vedtatt en særlig satsing på å kartlegge bemanningsbyråer, og å jobbe mot sosial dumping innen disse byråene.

Arbeidsmiljøloven skjerper reglene for innleie

-Målet i første omgang er å få konkrete fakta på bordet fra undersøkelsen om innleie øker så mye som vi har fått signaler om fra våre medlemmer. Deretter vil vi sette inn tiltak ved blant annet å oppsøke bedrifter som leier inn fra useriøse bemanningsbyråer, med enten tariffavtale eller tilslutningsavtale med Industri Energi. I tillegg ønsker vi å kontakte de useriøse byråene, formidle til dem hva lovverket sier, og hjelpe dem i rett retning.

Det er også viktig å presisere at det fra 1.januar 2019 kom en rekke lovendringer i Arbeidsmiljøloven som skjerper reglene for bruk av av innleie fra bemanningsselskaper.

Fast ansettelse presiseres, 3-årsregelen blir skjerpet, det vil bli endrede regler for inngåelse av tariffavtale med tillitsvalgte om innleie, og det vil ikke lenger være mulig å ansette fast i vikarbyrå uten garantilønn.

-Jeg vil understreke at bemanningsbransjen egentlig skal stå for en-to prosent av arbeidsstyrken. Tanken er at innleid arbeidskraft skal kunne ta unna topper i arbeidsmengden og i forbindelse med sykdom og permisjoner. Dessverre tyder mye på at stadig flere bedrifter bruker innleid arbeidskraft som en del av den normale bemanningen. Det er ikke lov, sier Gunn Tjessem.

Industri Energi avholder kurs i de nye reglene for innleie i Stavanger 20.februar og Bergen 21.februar.

Skulle du ha behov for hjelp/oppfølging i forbindelse med innleie i din bedrift, send en e-post til gunn.tjessem@industrienergi.no