Industri Energi og Yara bidrar for å trygge matproduksjonen i Ukraina

Norsk Folkehjelp planlegger et omfattende mineryddingsprogram i Ukraina. Industri Energi og Yara bevilger til sammen 300.000 kroner for at dette arbeidet kan komme raskest mulig i gang og bidra til å trygge matproduksjonen i landet.

Ukraina står overfor enorme utfordringer ved at det ligger miner, samt udetonerte bomber og granater i store deler av landet.

-Miner og udetonerte eksplosiver som ligger igjen etter krigføringen, er en kontinuerlig trussel mot alle sivile som bor der, samt de som returnerer fra flyktningetilværelse og for matproduksjonen i landet, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Nyheten om at Yara og Industri Energi vil bidra i mineryddingsarbeidet i Ukraina ble presentert i forbundets lokaler i Oslo. På bildet forklarer Frode Alfheim hvorfor dette arbeidet er viktig. Foto: Egil Brandsøy

-Ukraina er en verdensmakt innen matproduksjon. Men udetonerte eksplosiver og miner har blitt en svær utfordring for landets matproduksjon. Sammen ønsker vi å bidra til at Ukrainas innbyggere er trygge når de produserer og eksporterer mye av den maten de selv og verden trenger, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Lang erfaring med minerydding

Ukrainske myndigheter åpner nå opp for at internasjonale mineryddingsoperatører kan delta i det livsviktige arbeidet med å fjerne landminer og eksplosiver fra bakken.

Norsk Folkehjelp har lang erfaring med minerydding i krigsområder. Hjelpeorganisasjonen tar sikte på å bli en sentral aktør i Ukraina og er allerede i gang med planleggingsarbeidet. Norsk Folkehjelp vil bidra med alle tilgjengelige verktøy for et slikt oppdrag, som manuelle mineryddere, kjøretøyer og utstyr, samt spesialtrente hunder.

-Mineryddingsarbeidet i Ukraina vil by på noen spesielle utfordringer, blant annet fordi mye av krigen har pågått og fortsetter å pågå i byer. Erfaringer fra andre land viser at det i urbane områder ligger igjen en høy andel av udetonerte eksplosiver, sier Henriette Westhrin som er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Forventer at norske myndigheter følger opp

Fagforbundet Industri Energi og Yara vil bidra til at Norsk Folkehjelp kan komme raskt i gang med arbeidet i Ukraina, og bevilger til sammen 300.000 kroner til dette arbeidet.

Industri Energi er et forbund med stort internasjonalt engasjement.

– Bevilgningen er uttrykk for medlemmenes sterke solidaritet med det ukrainske folk. Vi forventer at norske myndigheter følger opp med rause bevilgninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.