Industri Energi og Sjømat Norge kom ikke til enighet i sløyfeforhandlingene

Forhandlingsutvalget til Industri Energi
Forhandlingsutvalget til Industri Energi

fredag 16. mars 2018

Rammen som var fastsatt på forhånd, blir dermed utbetalt som generelt tillegg til dem som omfattes av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr.

– Arbeidsgiversiden var ikke villige til å se på de konkrete utfordringene i denne bransjen, og rammen var begrenset. Så vi må komme tilbake til dette i neste hovedoppgjør, sier Asle Reime, som ledet forhandlingsutvalget.

Overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr-industrien er en minstelønnsavtale, som innebærer at de tillitvagte skal forhandle på bedriftene sine i etterkant av hovedoppgjøret.

Les mer: Sløyfeforhandlingene med Sjømat Norge i gang