Industri Energi og Norsk Industri i samarbeid om kampanje som skal løfte norsk design- og ferdigvareindustri

God stemning under lanseringen av ‘Velg Norsk Design’, fv Egil Sundet, Stein Lier-Hansen, Hanne Renate Garli, Frode Alfheim, Ragnhild Grytten og Inger Hoff. Foto: Johnny Håvik.
God stemning under lanseringen av ‘Velg Norsk Design’, fv Egil Sundet, Stein Lier-Hansen, Hanne Renate Garli, Frode Alfheim, Ragnhild Grytten og Inger Hoff. Foto: Johnny Håvik.

tirsdag 9. juni 2020

Industri Energi og Norsk Industri lanserte mandag kveld sitt nye samarbeidsprosjekt «Velg Norsk Design». Prosjektet er et samarbeid for å øke bevisstheten og kjennskapen om norsk design- og ferdigvareindustri.

Arrangementet, som ble avholdt på ærverdige Amerikalinjen i Oslo, åpnet med en promoteringsvideo som skal synliggjøre prosjektet.

– Det var en fantastisk flott film, sa en tydelig stolt forbundsleder av Industri Energi, Frode Alfheim. Han fulgte opp med å slå fast det som også er essensen i både videoen og kampanjen: – Vi har et veldig godt utgangspunkt med stolte fagarbeidere, moderne teknologi og ledende design. Denne industrien er både anerkjent og prisbelønt.

Norsk design- og ferdigvareindustri består i dag av viktige hjørnesteinsbedrifter, som gjør norske lokalsamfunn til design- og industrisentrum. Bransjen består av 3.726 bedrifter av alle størrelser og har i overkant av 17.500 direkte sysselsatte over hele landet. I tillegg er mange indirekte ansatt hos leverandørindustrien.

Felles krav om innkjøpsrutiner og rammevilkår

Hanne Renate Garli, tillitsvalgt i Ekornes. Foto: Johnny Håvik.
Hanne Renate Garli, tillitsvalgt i Ekornes. Foto: Johnny Håvik.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sa at koronakrisen har vist hvor sårbar industrien vår er, og at det å bygge opp design- og ferdigvareindustrien er med å gjøre norsk industri mer robust.

Lier-Hansen la også frem felles krav på vegne av prosjektet. Disse innebærer blant annet en styrking av rammevilkår for eksport og innkjøpsrutiner i det offentlige som er med å løfte industrien. – Det offentlige Norge, kommuner og stat, har stor innkjøpsmakt. Når vi bygger offentlige bygg, så må vi være flinkere til å velge norske leverandører, sa Lier-Hansen. Han understreket dette poenget med å spørre retorisk, hvorfor skal vi ikke velge norsk, når norsk er det beste?».

Tillitsvalgt Hanne Renate Garli fra Ekornes og medlem av Industri Energis forbundsstyre fokuserte i sitt innlegg på yrkesstolthet og viktigheten av arbeidsplassene i design- og ferdigvareindustrien.

– Bygda mi var nummer én i landet, målt i permitteringer per innbygger. Det er ikke en spesielt betryggende førsteplass, sa hun, med henvisning til hvor hardt koronakrisen rammet møbelindustrien i Sykkylven.

Garli er selv en av initiativtakerne til kampanjen og ble rørt da hun skjønte at nå er kampanjen i gang, på ekte:

– Jeg fikk gåsehud og kjente tårer i øyekroken da jeg så videoen for første gang. Nå håper jeg den inspirerer andre til å velge norsk, sa hun.

Store forventninger til den videre kampanjen

Spesialrådgiver i Industri Energi, Inger Hoff, gleder seg til det videre arbeidet med kampanjen.

– Filmen var bare startskuddet. Nå gleder jeg meg til at vi sammen med Norsk Industri skal ta fatt på det videre arbeidet med å sette norsk designindustri på kartet. Det skal vi blant annet gjøre gjennom å følge opp kravene Alfheim og Lier-Hansen la frem på vegne av prosjektpartnerne. Jeg har store forventninger om at både privatpersoner og det offentlige vil få positive overraskelser gjennom kampanjen vår fremover.

 

Om kampanjen Velg Norsk Design

Velg Norsk Design et samarbeidsprosjekt mellom Designindustrien, en bransjeforening i Norsk Industri og fagforeningen Industri Energi, for å øke bevisstheten om og kjennskapen til norsk designindustri – og for å begeistre flere til å velge norsk. Til tross for økt oppmerksomhet og hyllest i utlandet er kjennskapen til designindustrien lav her hjemme. Det ønsker vi å gjøre noe med.

For første gang har vi samlet norske designbedrifter på én felles plattform og utviklet kvalitetsmerket Velg Norsk Design.

Les mer om kampanjen på www.velgnorskdesign.no og følg den gjerne også på Facebook.