Besøkte tillitsvalgte og leverandørindustri i Kongsberg samme dag som Wisting ble utsatt

Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) hadde i lengre tid planlagt å besøke lokale bedrifter og FLT-tillitsvalgte i Kongsberg 10. november. Lite visste de at dagen skulle sammenfalle med den overraskende nyheten om at investeringsbeslutningen til Wisting-feltet ble utsatt til 2026.

– Dette er rett og slett et slag i trynet for oss som virkelig håpte på å få Wisting som den fjerde utbyggingen i Barentshavet. Bare her i Kongsberg kunne Wisting betydd rundt 400 nye arbeidsplasser og enorm utvikling av industrimiljøet, sier Lars Christian Nilsen, hovedtillitsvalgt for FLT i TechnipFMC.

Selskapet har lenge forberedt seg og sett frem til å være med å konkurrere om å få levere utstyr og tjenester til Wisting-prosjektet.

Nilsen fikk besøk av forbundslederne i Industri Energi og FLT, Frode Alfheim og Ulf Madsen, samt tidligere LO-leder, Roar Flåthen, bare timer etter at Equinor meldte at de utsetter investeringsbeslutningen for Wisting til slutten av 2026.

Det var ventet at partnerne i prosjektet skulle levere plan for utbygging og drift innen utgangen av året, for å dra fordel av oljepakken.

Utbyggingsfasen er anslått til å gi 12 000 arbeidsplasser direkte. Og i drift vil dette feltet kunne gi et betydelig antall attraktive arbeidsplasser i nordområdene.

Forventer seriøse utbyggingsplaner

Alfheim, sier han forventer at prosjektet bare er utsatt og at Equinor fremdeles har seriøse planer om å gå videre med Wisting-prosjektet.

– Vi har hatt det hyggelig med å besøke viktige bedrifter i Kongsberg i dag, men det er et skår i gleden at vi fikk den nedslående beslutningen om at Equinor skyver Wisting-planene langt fram i tid, sier han.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 05b05e6b1ac90fb1bc2679887e6a1b3e3c904a2c-1707x960-1-1024x687.jpg

– Jeg håper jo at bedriften og miljøet her kan være med å konkurrere om kontraktene til Wisting den dagen Equinor finner grunnlag for å si ja til investeringa, forklarer han.

Madsen legger til:

– Ringvirkningene vil være enorme, ikke bare for Kongsberg, men for hele landet. Dette hadde også spesielt vært viktig for utviklingen av den nordlige landsdelen, så vi får håpe at det er en reell utsettelse og ikke noe annet som ligger bak.

Positive til å starte nytt forbund

Selv om beslutningen om å utsette Wisting-prosjektet ble en overhengende skygge gjennom dagen, hadde Alfheim og Madsen en hyggelig og lærerik dag med å besøke Kongsberg Teknologipark.  

– Vi har fått presentert spennende teknologi og et kompetansemiljø som er enestående, sier de to, som i tillegg til TechnipFMC også besøkte lærlingebedriften K-tech og flyteknologibedriften GKN Aerospace.

FLT-tillitsvalgte fra Teknologiparken møttes også for å snakke om sammenslåingsprosessen mellom Industri og Energi og FLT. Neste helg skal de være på FLT sitt landsmøte, som skal ta stilling til om forbundet vil gå videre i planene om å etablere et nytt forbund.

TechnipFMC-tillitsvalgt Lars Christian Nilsen er tydelig om hva han mener:

– Jeg kan ikke si annet enn ja til at jeg håper vi slår oss sammen til ett stort industriforbund. Det er viktig for medlemmene og det handler om å sikre og forbedre tilbudet til dem framover. Det hadde ligget en stor styrke i å få en felles industripolitisk plattform som vi kan få fram sammen med 80.000 medlemmer, sier han engasjert.