Industri Energi-medlem vant sak om virksomhetsoverdragelse og fikk fortsette i stillingen sin

Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.
Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

onsdag 14. november 2018

Gulating lagmannsrett slår i en fersk dom fast at et Industri Energi-medlem har rett til å fortsette i stillingen sin etter at Bristow overtok kontrakten for all helikoptertransport for Equinor ut fra Flesland. – Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

Saken gjaldt spørsmål om skifte av leverandør av trafikktjenester ved heliporten på Flesland utenfor Bergen er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1.

Etter 1. mai 2017 ble aktiviteten ved CHC Helikopter Service sin base på Flesland kraftig redusert, til cirka 80-90 prosent færre flygninger.

Bristow sin overtagelse av Equinor-kontrakten fra Bergen innebar at selskapet hadde behov for flere ansatte. Etter utlysning av ledige stillinger til trafikkavdelingen, ble kun to av syv tidligere arbeidstakere hos CHC ansatt hos Bristow.

Med hjelp fra Industri Energi-advokat Eyvind Mossige og advokat Alexander Cascio fra LO gikk et av våre medlemmer til søksmål mot Bristow, med krav om at hennes arbeidsforhold i CHC ble overført til Bristow med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse. Det ble samtidig fremmet begjæring om midlertidig forføyning med krav om rett til å stå i stilling.

Lagmannsretten er kommet til å gi Industri Energi-medlemmet medhold i sitt krav om å stå i stillingen. Hun er også tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og Bristow er dømt å betale saksomkostninger.

– Dette er en viktig seier som sikrer arbeidstakerne på trafikkavdelingene ved alle helikopterbasene, uavhengig av hvilket selskap som har kontrakten for offshoreflyging, sier Hans Petter Jensen, klubbleder i CHC Helikopter Service.

Dommen slår fast at virksomhetsoverdragelse er noe man må ta hensyn til når man vinner kontrakter.

Jensen understreker viktigheten av å være medlem i en fagforening som er villig til ta denne type saker for å sikre at rettighetene til medlemmene blir ivaretatt.

– Dette sikrer ansatte en stabil og langsiktig arbeidsplass. I motsetning til tidligere der man kunne risikere å måtte stå arbeidsledig hver gang oljeselskapene valgte å bytte helikopterleverandør, sier han.