Industri Energi krever at innaskjærsdykkerne skal ha trygge arbeidsforhold

Leif Morten Rasch orienterte om forbundets dykkersatsing på HMS-konferansen. Foto: Atle Espen Helgesen
Leif Morten Rasch orienterte om forbundets dykkersatsing på HMS-konferansen. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 5. juni 2019

-Vi krever at innaskjærsdykkerne skal ha trygge arbeidsforhold og vi skal løfte fram de seriøse aktørene i bransjen, sier forbundssekretær Leif Morten Rasch i Industri Energi på forbundets HMS-konferanse som pågår på Sola 4-5. juni.

Innaskjærsdykkerne i Norge forteller om risikofylte arbeidsforhold. Hele 60 prosent av dykkerne svarer at de har opplevd hendelser der de har fryktet for eget liv og helse. 90 prosent av dykkerne har hørt om andre dykkerne som har fryktet for eget liv og helse.

Tidligere nordsjødykker, nå forbundssekretær i Industri Energi, Leif Morten Rasch, har ansvar for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet innenfor dykkersatsingen i forbundet. På Industri Energis HMS-konferanse forteller han at det omtrent ikke finnes statistikk fra dykkerbransjen innaskjærs.

– Men det vi vet er at det er omtrent ett dødsfall innenfor innaskjærsdykking per år, i en bransje med anslagsvis tusen dykkere. Det er fullstendig uakseptabelt, sier Rasch.

Skal løfte seriøse aktører

Han understreker at det finnes seriøse aktører i dykkerbransjen, men disse konkurrerer med andre selskaper som ikke bryr seg om sikkerheten.

-Vi krever at dykkerne skal ha trygge arbeidsforhold og vi skal løfte fram de seriøse aktørene i bransjen og legge til rette for like konkurranseforhold, sier Rasch.

I dag fører både Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet tilsyn med yrkesdykkerne, avhengig av hvor det dykkes. Nylig kom et forslag om å legge dykking som foregår fra skip under sjøfartsregelverket. Det vil innebære at også Sjøfartsdirektoratet får en tilsynsrolle for dykking.

Sjøfartsdirektoratet har ikke dykkekompetanse

– Sjøfartsdirektoratet har ingen kompetanse på dykking. Det vi trenger er et sterkt tilsyn som kan følge opp bransjen på en skikkelig måte. Samtidig vil sjøfartsregelverket bety at dykkerne må jobbe 605 flere arbeidstimer per år, i et yrke som krever full konsentrasjon og der hastverk kan være livsfarlig sier Rasch.

-Riktignok er det foreslått en forskrift om arbeidstid for dykkerpersonell, men det gis anledning til å avtale seg bort fra denne. Derfor er vi redd bestemmelsen fort kan bli konkurransevridende framfor beskyttende når folk om bord ikke er fast ansatt engang.

-Og vi kan ikke risikerer at dykking i Norge underlegges tre ulike tilsyn. Lovvalgspørsmålet må opp i Stortinget, sier han.