Industri Energi klager DNO inn for Norges OECD-kontaktpunkt

Nestleder Terje Valskår i Industri Energi håper at DNO vil bidra konstruktivt til å løse konflikten.
Nestleder Terje Valskår i Industri Energi håper at DNO vil bidra konstruktivt til å løse konflikten.

torsdag 13. september 2018

Industri Energi klager DNO inn for brudd på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper fordi de ikke har fulgt nasjonal lovgivning i Jemen i forbindelse med deres virksomhet i landet.

Industri Energi har i dag sendt inn en klage til Norges OECD kontaktpunkt. Industri Energi mener at DNO ASA har brutt retningslinjene kapittel 1, avsnitt 2; «Et selskaps første forpliktelse er å overholde nasjonale lover» og kapitel 5, avsnitt 4a; «overholde standarder for arbeidsforhold og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som ikke er mindre gunstige enn dem som følges av tilsvarende arbeidsgivere i vertslandet.»

Klagen gjelder oppsigelsene av ansatte da DNO trakk seg ut av Jemen i forbindelse med konflikten i landet i 2015. Trass i at tre rettsinstanser, olje- og mineraldepartementet og arbeidsdepartementet i Jemen støtter arbeiderne og mener at selskap skal betale lønn så lenge selskapet har lisenser, velger DNO å overse dette. Tilsvarende arbeidsgivere i Jemen, for eksempel det franske selskapet Total og det østeriske OMV, har samarbeida med sine respektive fagforeninger og forholdt seg til den jemenittiske arbeidsloven og avtaler.

– Arbeiderne er desperate og den lange kampen for deres retter er utmattende. Det er flaut at det er det norske selskapet som undergraver arbeidstakernes rettigheter. Nå må den Oslo-baserte internasjonale ledelsen komme på banen og bidra til å løse konflikten. Vi forventer at det norske OECD-kontaktpunktet vil ta klagen til vurdering og håper at DNO vil bidra konstruktivt til å løse konflikten, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

22. mars 2018 konkluderte Kontaktpunktet med at DNO ikke har etterlevd retningslinjene som omtaler varsling og drøfting med de ansatte. Kontaktpunktet anmodet DNO om å gjennomføre risikobasert aktsomhetsvurderinger og vise større åpenhet om retningslinjer og prosedyrer for ansvarlig næringsvirksomhet.

Styret i DNO ønsker for øvrig å betale årlig utbytte til aksjonærene sine på 434 millioner kroner og har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i dag, 13. september, for å vedta dette. I forkant av generalforsamlingen har Industri Energi sendt brev til de norske investorene for å be dem om å legge press på DNO i saken som berører arbeiderne i Jemen.

Kontaktpersoner

Terje Valskår, nestleder i Industri Energi. Tlf: 901 16 398

Amalie Hilde Tofte, internasjonal rådgiver i Industri Energi. Tlf: 926 55236

Les også:

OECD-kontaktpunktet kritiserer DNO for håndtering av ansatte i Jemen

Industri Energi får behandlet klage mot DNO i Jemen

Myndighetene i Jemen vil ta beslag i DNO sine eiendommer

Fullt medhold for 200 lokale oppsagte DNO-ansatte i Jemen

Kritiserer DNO for å si opp arbeidere i Jemen

DNO ASA – ein omsynslause profittjeger eller eit ansvarlege selskap?

Arbeidere lider på grunn av oljeselskapet DNO