Industri Energi jobber kontinuerlig for bedre løsninger for medlemmer som må sitte i hotellkarantene

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

mandag 16. november 2020

–Vi står på hele tiden for å komme fram til bedre løsninger for medlemmene våre som i dag må i karantene før de skal på jobb, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Mange arbeidstakere som jobber på norsk sokkel er i en helt urimelig og uholdbar situasjon, der mange nærmest lever i karantene. Industri Energi har derfor jobbet iherdig med karanteneproblematikken helt siden restriksjonene ble innført i vår.

-Vi har blant annet en arbeidsgruppe som jevnlig spiller inn forslag for arbeidsgiversiden om løsninger som vil ivareta de ansatte på en bedre måte. Et felles regime som korter ned karantenetiden, samtidig som smittevernet ivaretas, er nødvendig, sier Lill-Heidi Bakkerud.

Forbundet er opptatt av at det må være felles rutiner og bestemmelser, uavhengig av hvilket selskap man jobber for.

-Vi kan ikke ha det slik som i dag, der selskapenes egne regler spriker i alle retninger. For underleverandørene oppleves det særlig vanskelig når ansatte blir utsatt for ulikt karanteneregime, avhengig av hvilket selskap man er i arbeid for, sier Bakkerud.

Industri Energi er dessuten bekymret for at den krevende situasjonen folk er i under karantene kan gå ut over sikkerheten og et forsvarlig arbeidsmiljø.

Industri Energi er bekymret for kraftig økning i alvorlige hendelser

Står overfor et umulig valg

Lill-Heidi Bakkerud understreker at situasjonen er spesielt krevende nå, etter at smittesituasjonen har eskalert både nasjonalt og internasjonalt. Særlig etter at myndighetene innførte ti dager karantene for alle innreisende til Norge. Dette gjelder alle våre medlemmer utenfor landets grenser. Både de som jobber på faste installasjoner, de på flyterigg og ikke minst de av våre medlemmer innen oljeservice som er på disponibelplan.

-Mange av våre medlemmer står overfor et umulig valg; om de skal ofre jobben eller familien. Vi hører blant annet eksempler fra britiske medlemmer, i et land som nå er i full lock-down, som 12 dager før utreise får beskjed om at de skal innfinne seg på et karantenehotell i Norge senest 10 dager før deres oppsatte offshoreperiode. Hvis det av en eller annen grunn blir forsinkelse vil de bli trukket i lønn.

Og vi hører om foreldre med delt omsorg for barn som får betydelige komplikasjoner når de må ti dager i karantene på hotell, før hver arbeidsperiode.

– Det er rett og slett en situasjon folk ikke kan være i over tid. Det er et håp om en vaksine lenger fram i tid, men inntil det er kontroll på smittesituasjonen må det tilrettelegges for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi forventer at arbeidsgiverne tilrettelegger for dette, inkludert det særskilte hensynet som må tas i julehøytiden, sier hun.

Tvist om økonomisk kompensasjon

Når det gjelder økonomisk kompensasjon for dem som må sitte i hotellkarantene for å komme på jobb, så er ikke Industri Energi blitt enig med arbeidsgiverforeningene Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund.

-Industri Energi er helt tydelige på at tiden i karantene må kompenseres. Å sitte i karantene på hotell er ikke noe ferieopphold. De som sitter i karantene bruker fritiden sin, for å være i disposisjon for arbeidsgiverne sine. Men arbeidsgiverne er ikke enige med oss. Dette spørsmålet ivaretas nå av LO, som har satt sine arbeidsrettsadvokater på saken, sier Bakkerud.

Les mer:Karantenesituasjonen må løses!

Bransjen og selskapene må koordinere seg og sørge for at offshorearbeidere får en situasjon det er mulig å leve i

Industri Energi krever forhandlinger om karantene-utfordringene

-Vi ser karantener i alle varianter, det er uholdbart og lite respektfullt!

The branches and companies must coordinate and ensure that offshore workers have a situation in which it is possible to live