Industri Energi jakter på flere læreplasser

Kampanjeansvarlig Barbro Auestad ønsker at flere skal få læreplass.
Kampanjeansvarlig Barbro Auestad ønsker at flere skal få læreplass.

fredag 19. juni 2020

Industri Energi har meldt seg på i jakten på nye læreplasser gjennom den landsomfattende kampanjen «Læreplassjeger». -Du kan også bli med, sier kampanjeansvarlig i Industri Energi, Barbro Auestad.

Totalt har 21.000 ungdommer søkt seg til en læreplass i år. Læreplassjeger-kampanjen har som målsetting å sikre disse ungdommene en læreplass. Kampanjen støttes av regjeringen og partene i arbeidslivet.

– Vi er bekymret for om koronakrisen kan føre til at færre elever får læreplass i år, det ønsker vi å gjøre noe med gjennom denne kampanjen, sier kampanjeansvarlig i Industri Energi, Barbro Auestad.

Auestad viser til at det er flere måter å øke antallet lærlinger i bedriften på, og at det å tilby læreplasser er et viktig samfunnsansvar som sikrer at elevene får fullført utdanningen sin.

– For de som ikke har lærlinger fra før, handler jo dette om å ta steget over til å bli lærebedrifter. Har man allerede lærlinger, er det også viktig å vurdere om man kan ta inn flere, eller kanskje til og med utvide til å være lærebedrift i flere fag, forklarer Austad.

– Med den alvorlige situasjonen koronaviruset har ført oss inn i, er det ekstra viktig at alle bedrifter gjør det de kan for å tilby elevene et sted å fullføre fagbrevet sitt. Vi vet også at det å ha lærlinger inne på arbeidsplassen gir mye tilbake til bedriften, så dette er en vinn-vinn-situasjon, forteller Auestad.

Etter sommerferien vil Industri Energi reise ut på bedriftsbesøk for å informere om kampanjen, med mål om å sikre flere lærlinger en læreplass fra høsten av.

– Dette er en viktig kampanje og vi tar svært gjerne imot invitasjoner fra tillitsvalgte til å besøke deres bedrifter, sier Auestad.

Dersom du ønsker mer informasjon om kampanjen, eller ønsker forbundet på besøk i forbindelse med den, kan kampanjeansvarlig, Barbro Auestad, kontaktes på epost barbro.auestad@industrienergi.no.

Du kan også lese mer om Læreplassjeger-kampanjen på kampanjens nettside. Der finner du blant annet informasjon om det å bli en lærebedrift.

 

KORT OM KAMPANJEN

  • En landsomfattende kampanje som har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle kommuner, fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere
  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
  • 95% av bedrifter som har hatt lærling hos seg har opplevd at dette er en god måte å rekruttere nye medarbeidere på.
  • Potensielle lærebedrifter kan selv registrere sin interesse på: www.læreplassjeger.no