Industri Energi krever fortgang i arbeidet med ny sjømannspensjon

Forhandler Gro Losvik (fv), statssekretær Christl Kvam og forbundsleder Frode Alfheim deltok i møtet om ny pensjonstrygd for sjømenn.
Forhandler Gro Losvik (fv), statssekretær Christl Kvam og forbundsleder Frode Alfheim deltok i møtet om ny pensjonstrygd for sjømenn.

fredag 21. september 2018

Industri Energi var torsdag i møte med statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet om mulige endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Forbundsleder Frode Alfheim og forhandler Gro Losvik i Industri Energi stilte i møtet med statssekretær Kvam.

Bakgrunnen var at det gjennom flere år har vært gitt signaler fra Arbeidsdepartementet om at man ønsker å endre lov om pensjonstrygd for sjømenn (PTS). Prosessen har tatt så lang tid at konsekvensene begynner å bli omfattende for våre medlemmer.

-I møtet fikk vi forsikringer om at departementet skal legge fram en stortingsproposisjon før påske, for å få lovforslaget klart i løpet av vårsesjonen. Målet er iverksettelse av en ny ordning fra 1. januar 2020, sier forhandler Gro Losvik.

Hun slår fast at forbundet vil være aktivt og gi innspill i den videre prosessen.

Industri Energi organiserer cirka 4000 medlemmer offshore som er omfattet av pensjonstrygd for sjømenn (PTS). I tillegg har disse en tariffert tjenestepensjonsordning som bygger på PTS.