Industri Energi i kontaktmøte med Norsk Industri om koronasituasjonen

Terje Valskår, nestleder i Industri Energi.
Terje Valskår, nestleder i Industri Energi.

fredag 20. mars 2020

Industri Energi hadde fredag møte med arbeidsgiverne i Norsk Industri der ulike problemstillinger som landindustrien står overfor ble diskutert.

Nestleder i Industri Energi, Terje Valskår og områdelederne Barbro Auestad og Asle Reime deltok på videomøtet med arbeidsgiverorganisasjonen. Blant sakene som ble diskutert var permitteringsregelverket og varslingsfrist for permittering.

-Vi gjorde det helt klart at vi forholder oss til Hovedavtalen som sier 14-dagers varsel for permittering. Det kan oppstå spesielle grunner til å kutte dette ned til to dager, men i så fall er det spesielle unntak og det skal i så fall forhandles om lokalt, sier Valskår.

I møtet ble det også diskutert utfordringer for pendlere som må krysse kommunegrenser for å komme på arbeid.

-Det er allerede gitt unntak slik at oljearbeidere og sjøfolk fritt kan bevege seg på tvers av kommunegrenser innad i Norge, uten å risikere å settes i karantene. Vi mener det samme må gjelde for industriarbeider, sier han.

Norsk Industri understrekte i møtet at det i dagens situasjon er viktig for industribedriftene å sikre at nok bemanning og kompetanse, når en stadig større andel av befolkningen risikerer å bli smittet eller settes i karantene.

Industri Energi og Norsk Industri er enig om å ha faste kontaktmøter i tiden framover.