Hovedoppgjøret 2020: Industri Energi forventer et godt og ansvarlig tariffoppgjør

Områdeleder Asle Reime forventer et tøft tariffoppgjør i år. Foto: Atle Espen Helgesen
Områdeleder Asle Reime forventer et tøft tariffoppgjør i år. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 3. juli 2020

– Vi skal sørge for et oppgjør som gir våre medlemmer deres rettmessige del av det de har krav på både i forhold til lønn og arbeidsvilkår. Samtidig skal vi opptre ansvarlig slik at de fortsatt har en arbeidsplass å gå til, sier Asle Reime som har det politiske ansvaret for årets hovedoppgjør i Industri Energi.

Områdeleder Asle Reime i Industri Energi understreker at årets hovedoppgjør har blitt meget spesielt på grunn av koronasituasjonen.

-Aldri før har vi som forbund vært så godt forberedt som vi var tidlig på vårparten. Vi hadde en egen prosjektgruppe som hadde forberedt oppgjøret grundig, krav var sendt inn og vi hadde nedsatt forhandlingsutvalgene i god tid. Så kom korona og alt ble snudd på hodet, sier Reime.

Men etter en flere måneder lang utsettelse er Industri Energi klar for å gjenoppta årets hovedoppgjør. Forhandlingsdatoer er avtalt med arbeidsgiverne og vi har en skisse for hvordan årets hovedoppgjør skal gjennomføres.

Utgangspunktet er at Fellesforbundet og Norsk Industri starter frontfagsforhandlingene 3. august, etter disse er i havn begynner forhandlingene på Industri Energi sine ulike tariffavtaler (se datoer i slutten av artikkelen).

Forventer et tøft tariffoppgjør

Områdeleder Asle Reime sier han på grunn av koronasituasjonen forventer et tøft oppgjør i år.

-Det mest spesielle i år er at vi må klare å gjennomføre alle forhandlingene i løpet av én drøy måned, mot normalt tre-fire måneder. En annen stor utfordring er at planen forutsetter at frontfagsforhandlingene går som planlagt, ellers vil alt forrykkes.

Han understreker at forbundet tar sikte på å gjennomføre selve forhandlingene omtrent som normalt og at man er fysisk tilstede under forhandlingene.

-Men på grunn av koronasituasjonen blir det kanskje nødvendig å gjøre justeringer i forhold til forhandlingsutvalgene og hvor mange som er tilstede i samme rom. Det vil i så fall gjøres ut fra plass- og smittevernhensyn.

I forhold til kravene sier han at forbundet har mottatt en rekke krav og at forbundsledelsen har hatt dialogmøter med samarbeidskomiteene. -Vi har satt sammen en rekke forslag som nå sendes ut til avdelingene. De kan foreslå endringer og eventuelt komme med nye krav, med forslagsfrist 14. august.

Reime understreker at årets oppgjør er det eneste i denne landsmøteperioden (2016-2021) der det er mulig å gjøre noe med avtaletekstene. – I hovedoppgjøret for to år siden var det et såkalt samordnet oppgjør der LO-NHO forhandlet på vegne av forbundene, da kunne vi ikke forhandle om de enkelte tariffavtalene. Men i år er det et forbundsvist oppgjør der vi selv forhandler på våre egne tariffavtaler. Det åpner for at vi kan forhandle om langt mer enn bare lønn, sier han.

– Det er ikke alle endringer i avtaletekstene som har nødvendigvis trenger å ha store kostnader, samtidig kan det være ting som vesentlig bidrar til å forbedre våre medlemmers arbeidsvilkår, sier han.

Som eksempel viser han til at forbindelse med pandemien er mange blitt utfordret på skiftarbeid som bransjene ikke nødvendigvis var tilpasset.

NHOs lønnsutspill er en ren provokasjon

I forhold til lønn så påpeker Reime at det opprinnelig var statistikk fra fjoråret som skulle danne grunnlaget for årets oppgjør. – Men koronasituasjonen har endret alt. Det har derfor kommet ny, oppdatert statistikk fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som viser forventninger om lav lønnsvekst. Samtidig ser vi at enkelte bransjer og bedrifter går veldig bra, sier han.

Reime reagerer derfor kraftig på at NHO går ut offentlig og nærmest forbyr sine medlemsbedrifter å gi lønnstillegg i år. –Dette er en provokasjon som ikke hører hjemme i et skikkelig topartssamarbeid, sier han.

Asle Reime understreker at Industri Energi selvsagt skal forhandle for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Samtidig understreker han at forbundet også skal vise ansvar.

-Våre tillitsvalgte er ansvarlige og svært opptatt av at bedriftene deres skal overleve. Samtidig skal medlemmene ha sin del av overskuddet. Og de skal ha trygge og gode arbeidsplasser. Det som er helt klart er at arbeidsgiverne definitivt ikke ensidig skal få bestemme utfallet av forhandlingene, slår han fast og minner om at det i år er et hovedoppgjør, med streikerett på alle tariffavtaler.

Planen for årets tarifforhandlinger

Industri Energi sin plan for årets forhandlinger er at tariffkonferanser på normallønnsavtalene starter i slutten av august, så følger forhandlingene slik:

Operatør, boring og forpleining: 7-8. september

Elektrokjemisk: 14-15. september

Bransjeavtalen 16. september

Vask og rens: 17. september

Kjemisk-teknisk: 22. september

Oljeservice: 28-29. september

Flyteriggavtalen: 22-23. september

Offshoreservice NR: 22-23. september

Landbaseavtalen: 1. oktober.

Møbeloverenskomsten: 6. oktober.

Farmasøytisk: 8. oktober.

Fiskemel og fiskeforindustri: 7-8. oktober.

Glass- og keramisk industri: 13. oktober.

Forhandlingsdatoer for trafikkpersonell og NR land er ennå ikke på plass.

Hva er et hovedoppgjør? Les mer i bloggen