Industri Energi forventer en perspektivmelding som viser hvordan flere kan få arbeid

Forbundsleder Frode Alfheim forventer at Perspektivmeldingen peker på jobbskaping og ikke velferdskutt. Arkivfoto.
Forbundsleder Frode Alfheim forventer at Perspektivmeldingen peker på jobbskaping og ikke velferdskutt. Arkivfoto.

torsdag 11. februar 2021

Fredag legger regjeringen frem den koronautsatte Perspektivmeldingen. Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, mener regjeringen må peke ut en troverdig vei for å få langt flere ut i arbeid.

Befolkningen i Norge blir eldre, og vi vet at i tiårene foran oss vil en større andel være pensjonister, og en mindre andel være i yrkesaktiv alder. Koronakrisa vi nå står i, har bare forsterket det vi allerede så som en negativ trend:

  1. En høy oljepengebruk fra sittende regjering, også i de årene der det gikk relativt godt i norsk økonomi, har svekket offentlige finanser og toppes nå av nødvendig, men dyr krisepolitikk. Dette er penger vår generasjon har lånt av de som kommer etter oss, selv om vi vet at velferden vil koste mer når befolkningen er eldre.
  2. En over tid fallende andel i jobb, som er blitt enda mer alvorlig med den historisk høye arbeidsløsheten vi nå ser.

Frode Alfheim forventer at regjeringen lever arbeidsplasser og ikke velferdskutt

Regjeringen har utsatt perspektivmeldingen som følge av koronapandemien. Det var en riktig beslutning. Men det gjør også at forventningene blir ekstra høye til innholdet i meldingen når den først kommer.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, forventer at regjeringen leverer når de i morgen endelig skal presentere Perspektivmeldingen.

– Regjeringen må peke ut en troverdig vei for å hjelpe langt flere i arbeid. Det må skapes flere trygge og gode arbeidsplasser, og de som har falt utenfor må få den støtten de trenger for å komme tilbake i arbeid, sier han.

– Alternativet til en aktiv politikk for å få flere i arbeid, er kutt i velferd og større forskjeller blant folk. Det er helt uakseptabelt, legger han til.

Regjeringen legger frem Perspektivmeldingen på en pressekonferanse fredag 12. februar kl. 12:00. Pressekonferansen kan følges på regjeringen.no.