Industri Energi forventer at OED avslår NorthConnects konsesjonssøknad

tirsdag 10. desember 2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert at NorthConnect-kabelen er samfunnsøkonomisk lønnsom og oversender sin vurdering til Olje- og energidepartementet (OED). Konsesjonssøknaden må få avslag, understreker nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

– Industri Energi forventer at OED avslår konsesjonssøknaden for NorthConnect (NC), i tråd med avtalen som ble inngått av et bredt flertall i Stortinget 20. mars 2018, sier Terje Valskår, nestleder i Industri Energi.

Avtalen slår fast at det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres. Det er i dag to kabelprosjekt under bygging (til Tyskland og Storbritannia), og det er dermed ikke aktuelt å gi konsesjon til nye prosjekter før man har høstet praktiske erfaringer i drift fra disse.

– Gitt avtalen som foreligger ser vi det som uaktuelt å innvilge konsesjon til nye prosjekter, før vi har fått vurderinger av praktiske erfaringer med de som nå er under utbygging. Det er nå regjeringen ved olje- og energiministerens ansvar å følge opp denne avtalen. Noe annet vil være et klart avtalebrudd, sier Valskår.

NC planlegger for å sette kabelen i drift i løpet av 2024, dersom den gis konsesjon til å bygge kabelen mellom Norge og Storbritannia.

Det NVE har publisert er en vurdering av de eventuelle virkningene kabelen vil få. I den vurderingen skriver NVE at NC er samfunnsøkonomisk lønnsom:

En økning i kraftprisen innebærer at verdien av norsk kraftproduksjon øker. Siden Norge i de fleste årene har et kraftoverskudd, innebærer en prisøkning at produsentene tjener mer enn forbrukerne taper. Det er denne forskjellen mellom verdiendring på kraftproduksjonen og kostnadsøkningen for forbrukerne som gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet.

– Det NVEs beregninger ikke tar innover seg, er at strømprisøkningen som følger med kabelen, kan få dramatiske konsekvenser for norsk industri. Det er industriproduksjon vi skal leve av, og vi mener det er totalt uansvarlig å gi grønt lys for flere utenlandskabler, før vi har høstet erfaringer av de som allerede er under utbygging. Nå må regjeringen ta ansvar og følge opp avtalen de selv var med og inngikk i Stortinget, sier Valskår.