Industri Energi forbereder to rettssaker mot riggselskapet Stena i høst

Industri Energi skal i høst kjøre rettssaker både i Norge og Skottland for de ansatte på flyteriggen «Stena Don», som mistet kontrakten på norsk sokkel og 180 ansatte mistet jobben.

-7-9. september skal vi i Gulating lagmannsrett med et erstatningssøksmål for de ansatte som ble sagt opp på «Stena Don». Deretter skal vi sammen med det britiske søsterforbundet vårt RMT i retten i Skottland for åtte av våre medlemmer som ble gjeninnsatt på riggen, sier avdelingsleder Erling Holmefjord i Industri Energi.

Bakgrunnen for begge rettssakene er at flyteriggen «Stena Don» i 2016 mistet kontrakten med Statoil på Troll-feltet. Riggen gikk først i varmt opplag på Hanøytangen ved Bergen. En tredel av de ansatte (69 personer) fortsatte i jobbene sine for å holde riggen varm og kjempe for nye kontrakter, mens om lag to tredeler ble permittert. Alle som jobbet på «Stena Don» var ansatt i Stena Drilling AS, et norsk selskap.

I oktober 2017 kom nyheten om at «Stena Don» skulle sendes til kaldt opplag i Skottland. Alle ansatte i Stena Drilling ble oppsagt. Ansvaret for å bemanne riggen ble overført til Stena Drilling PTE Ltd Singapore.

Like etter, tidlig i 2018, endret situasjonen seg og «Stena Don» fikk oppdrag for Total på britisk sokkel. Riggen ble oppbemannet med 188 arbeidstakere fra Stena Drilling PTE Ltd. Bare 38 av de tidligere ansatte fikk tilbud om ny jobb på riggen.

Vant i lagmannsretten

Erling Holmefjord, avdelingsleder i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi mente dette var brudd på lovverket om virksomhetsoverdragelse og førte i perioden 2018-2020 sak mot riggselskapet for norske domstoler.

-Først tapte vi i tingretten, men vi vant i lagmannsretten. Stena anket til Høyesterett, men der ble saken avvist. Det betyr at dommen fra lagmannsretten blir stående. Vi har nå reist et erstatningssøksmål for våre medlemmer. Det er denne saken skal opp i Gulating lagmannsrett i september, forklarer Erling Holmefjord.

Krever å beholde ansiennitet

Rettssaken i Skottland er mer komplisert, ikke minst fordi det er et annet regel- og avtaleverk i Storbritannia, enn i Norge.

– Vi krever at åtte av medlemmene våre som fikk tilbake jobben på «Stena Don» også får beholde ansienniteten sin. Vi mener vi har en god sak, sier Holmefjord.

Han forklarer at enkelte av disse har jobbet på riggen siden 1995.  Likevel får de bare ansiennitet fra da de ble gjeninnsatt i 2018.

– Det aksepterer vi ikke, siden det går kraftig utover lønn, men også oppsigelsestiden deres, sier han.

Rettssaken i Skottland går 25-29. oktober i Aberdeen. Saken blir ført av advokater for det britiske forbundet RMT, men Industri Energis saksrepresentant Wayne Pena vil være til stede i retten.