Industri Energi er tilbake i oppgraderte bygg midt i hjertet av Stavanger

Industri Energis lokaler i Kongsgata i Stavanger er nå klare for bruk. Foto: Atle Espen Helgesen
Industri Energis lokaler i Kongsgata i Stavanger er nå klare for bruk. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 3. juli 2019

– Det er fantastisk hva man har fått til med de gamle byggene våre i kombinasjon med helt nye og funksjonelle lokaler. Her er flotte kontorer med topp arbeidsmiljø for våre ansatte, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

LO-forbundet Industri Energi flytter denne uka tilbake til Kongsgata 52-60, midt i hjertet av Stavanger sentrum, rett ved Byterminalen og Breiavatnet – etter tre år i leielokaler i Østre bydel.

Industri Energi har utviklet Kongsgata-prosjektet over lang tid, i tett samarbeid med Byantikvaren og det politiske miljøet i Stavanger.

Det eldste bygget er Kongsgata 52, der første etasje ble oppført allerede i 1849.

Fasaden på trehusene er beholdt, men innvendig er byggene fullstendig rehabilitert. Samtidig står et femetasjers teglkledd nybygg på baksiden, langs Bergelandsgata, som knyttes sammen med de øvrige byggene med en glassgate.

Daværende Nopef og Industri Energi har hatt kontorer i Stavanger sentrum siden 1990.

Bevarer bygg fra Nopef-tiden

Forbundsleder Frode Alfheim (tv) i prat med klubbleder Gro Losvik og Hilde-Gunn Thorsen i den nye resepsjonen. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim (tv) i prat med klubbleder Gro Losvik og Hilde-Gunn Thorsen i den nye resepsjonen. Foto: Atle Espen Helgesen

– Jeg er utrolig fornøyd med at vi har lykkes med å bevare de gamle byggene fra Nopef-tiden, samtidig som vi har fått nye funksjonelle lokaler som ivaretar et topp arbeidsmiljø for våre ansatte, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Innsiden er byggene framstår som topp moderne, med store glassvinduer og lyse, godt lydisolerte kontorer.

Medlemsbedriften Foraform har fått kontrakten med å levere nytt møblement.

– Jeg er glad og stolt over at norsk industri har fått kontrakten med å levere de nye møblene, sier Alfheim.

Klok økonomisk beslutning

Lokalene i Kongsgata sett fra brua sørsiden. Legg merke til teglsteinsbygget bak, det er her de fleste kontorene befinner seg. Foto: Atle Espen Helgesen
Lokalene i Kongsgata sett fra brua sørsiden. Legg merke til teglsteinsbygget bak, det er her de fleste kontorene befinner seg. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi har investert 180 millioner kroner i renoveringen av bygningsmassen i Stavanger sentrum. Investeringen viser forbundets vilje til å satse på et betydelig kontor i oljehovedstaden.

-Vi skal ha et stort og viktig kontor i Stavanger. For fem år siden måtte vi ta valget om å enten selge og heller finne nye lokaler, eller ivareta de eksisterende byggene. Det er viktig for oss å være synlige i Stavanger sentrum, derfor valgte vi å renovere de ærverdige byggene våre, sier Alfheim.

– Til tross for at dette var midt i en nedgangsperiode var vi sikre på at oljenæringen i Stavanger ville ta seg opp igjen. Det var en klok beslutning, også økonomisk. Bygget står nå ferdig i henhold til både tid og pris.

Alfheim slår fast at Stavanger vil forbli viktig for Industri Energi også i framtiden.

– En rekke av medlemsbedriftene våre og Oljedirektoratet/Petroleumstilsynet ligger i Stavanger. Og ikke minst er en meget stor andel av medlemmene våre bosatt på Sørvestlandet. I tillegg har motparten vår Norsk olje og gass sin forhandlingsavdeling i Stavanger. Derfor er det helt naturlig for oss å ha et betydelig kontor i Stavanger. Slik er vi tett på medlemmene våre og følge med på det som skjer innenfor petroleumsaktiviteten, sier han.

Drøyt 40 av forbundets ansatte vil ha arbeidsplassen sin i de nye lokalene, mens deler av byggene vil bli leid ut til eksterne.

Klubben applauderer resultatet

De ansatte er strålende fornøyd med de nye kontorene. Her er Frode Alfheim i prat med Jan Godfrey, Lena Nordbø Nedland og Gro Losvik. Foto: Atle Espen Helgesen
De ansatte er strålende fornøyd med de nye kontorene. Her er Frode Alfheim i prat med Jan Godfrey, Lena Nordbø Nedland og Gro Losvik. Foto: Atle Espen Helgesen

Klubbleder i Industri Energi Gro Losvik har deltatt i bygg-komiteen og applauderer resultatet.

– De ansatte er strålende fornøyd med å komme tilbake til lyse og trivelige lokaler midt i Stavanger sentrum. Å komme til så flotte lokaler virker motiverende på folk, sier hun.

Losvik viser til kantine- og vrimleområdet i første etasje som spesielt flott og koselig, med en utvendige fasade inne i et smau med glasstak.

– Her skal også forbundets kurslokaler være, så hit vil mange av våre medlemmer frekventere utover høsten, sier hun.