Industri Energi er svært bekymret over kraftig økning i antall alvorlige hendelser i petroleumsnæringen

Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær HMS i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær HMS i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

onsdag 14. oktober 2020

Industri Energi deler Petroleumstilsynets bekymring over den kraftige økningen i antall alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten i 2020. – Dette må tas på største alvor av selskapene og vi forventer at Ptil følger opp, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.

Petroleumstilsynet gikk onsdag ut med en pressemelding om at de til nå i år har registrert en urovekkende økning i antall alvorlige hendelser som er rapportert inn til tilsynet. Bare til nå i år er tilsynet varslet om over 50 alvorlige hendelser, dobbelt så mange som i samme periode i 2019. Og firdobbelt så mange som i 2018.

Ptil har så langt i 2020 besluttet å iverksette 11 granskinger. Dette er et historisk høyt antall.

– Denne utviklingen er fullstendig uakseptabel og svært urovekkende, sier Henrik Fjeldsbø som er forbundssekretær for HMS i Industri Energi og forbundets representant i Sikkerhetsforum.

Kan være påvirket av pandemien

Flertallet av granskingene pågår fortsatt, og tilsynet understreker at det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner. Men indikasjoner viser at pandemien kan ha påvirket sikkerheten negativt.

-Koronasituasjonen kan være en utløsende årsak, men selskapene skal alltid ha helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsorden. Og vi må kunne forvente at de har planer for skikkelig sikkerhetsarbeid også i forbindelse med en pandemi, sier han.

-Det forventer vi at Petroleumstilsynet følger opp i hvert enkelt selskap, sier han.

Har advart mot nedskjæringer

Henrik Fjeldsbø mener dessuten at det er betimelig å spørre om korona-pandemien, i kombinasjon med tidligere års kostnadskutt i næringen har hatt betydning for økningen i antall alvorlige hendelser.

-I flere år har vi advart om at nedskjæringer i næringen, spesielt innenfor sikkerhet og beredskapsopplæring, vil kunne få uheldige utslag for sikkerheten på sikt. Dette er i alle fall noe som vi vil se nærmere på, sier han.

-Vi har også sett at det i enkelte selskaper har vært vanskelig å sikre reell arbeidstakermedvirkning. Mens andre selskaper har lent seg til å gjøre sikkerhetsarbeidet «godt nok», framfor å strebe mot ambisjonen om å være verdensledende. Dette mener vi ikke er holdbart, sier han.

Ulik praktisering av karantenebestemmelser

Fjeldsbø stiller også spørsmål rundt hva ulike praktiseringer av karantenebestemmelser gjør med folk når de er på jobb i petroeluemsnæringen.

– Vi ser offshorearbeidere i dag som omtrent ikke har noe fritid. Enten er de på jobb offshore ellers er de i karantene på land. Den psykologiske virkningen det har på folk må tas på ytterste alvor og kan i verste fall bidra til hendelser, sier han.