Industri Energi aksepterer ikke at elektriker-medlemmer blir nedgradert

-Vi aksepterer ikke at elektrikere på NR-området blir nedgradert, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen
-Vi aksepterer ikke at elektrikere på NR-området blir nedgradert, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

torsdag 21. juni 2018

Industri Energi krever elektrikerne på flyteriggområdet ikke blir nedgradert. -Vi jobber aktivt i en rekke fora for at elektrikerne skal beholde sin ETO-status, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

På grunn av nye regler fra den internasjonale sjøfartskonvensjonen STCW har flere stillinger blitt endret, blant disse er elektrikere blitt sidestilt med fagarbeider.

-Vi krever at alle elektrikere på NR-området blir satt opp som offiserer (Electro Technical Officer -ETO) igjen, og ikke slik STCW-reglene legger opp til ved siste revisjon, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Industri Energi tok saken opp i tarifforhandlingene med Norges Rederiforbund (NR) i slutten av mai.

-Vi er enig om at NR skal igangsette et utvalgsarbeid med sikte på å opprettholde ETO-status for elektrikerne. Nedgraderingen av elektrikerne er det samme som stillingsendring og må behandles deretter, sier Reime.

Industri Energi har sammen med Sjøoffisersforbundet også tatt saken inn for LOs maritime utvalg som består av Industri Energi, Sjøoffisersforbundet, Sjømannsforbundet og Fellesforbundet.

-Industri Energi og Sjøoffisersforbundet vil også bringe saken inn for myndighetene ved Sjøfartsdirektoratet, sier Asle Reime.

Industri Energis tariffavtaler har alltid intensjoner om at medlemmene skal kunne videreutvikle seg.

-Dette er et eksempel på det motsatte, nemlig at folk blir nedgradert. Det kan vi ikke akseptere, slår Reime fast.