Hydro vurderer å selge valseverkene på Karmøy og Holmestrand

Hovedtillitsvalgt i Hydro, Sten Roar Martinsen, jobber for at Hydro skal beholde valseverkene. Arkivbilde.
Hovedtillitsvalgt i Hydro, Sten Roar Martinsen, jobber for at Hydro skal beholde valseverkene. Arkivbilde.

tirsdag 2. mars 2021

Det er ventet at Hydro i nær fremtid treffer beslutning i den pågående vurderingen av fremtiden til segmentet Valsede produkter i selskapet. Valseverk i både Norge og Tyskland kan bli helt eller delvis solgt. Beslutningen berører 650 norske Hydro-ansatte på Karmøy og Holmestrand.

Det vekker sterke reaksjoner blant tillitsvalgte og ansatte i Hydro at selskapet nå vurderer å kvitte seg med valseverkene sine. Selskapet oppgir utfordringer knyttet til lønnsomhet som årsaken til at de nå vurderer fremtiden for valseverkene. Sten Roar Martinsen, som er hovedtillitsvalgt i Hydro, har lite til overs for dette argumentet.

– De norske anleggene har tjent penger hele veien, for de har vært blodtrimmet, sier han til nettstedet E24.

Martinsen mener Hydro heller bør fokusere på den strategiske viktigheten som ligger i denne delen av selskapet og peker på at dette er den grønneste delen av produksjonen.

– Vi har en strategisk satsing på resirkulering av aluminium, noe som jo ligger i kjernen av det valseverkene driver med. Det to valseverkene er blant de grønneste jobbene vi har i Hydro, forklarer han.

Hydro sine aluminiumsverk i Årdal og Høyanger kan også risikere å bli berørt, da de to verkene lager valseblokker til produksjonen.

Mener Hydro må leve opp til sitt sterke omdømme

Forbundsleder Frode Alfheim forteller at han blir svært skuffet dersom Hydro selger valseverkene. Arkivbilde: Atle Espen Helgesen.
Forbundsleder Frode Alfheim forteller at han blir svært skuffet dersom Hydro selger valseverkene. Arkivbilde: Atle Espen Helgesen.

Tirsdag morgen møtte tillitsvalgte i de ulike fagforeningene og forbundene i Hydro konsernsjef Hilde Aasheim. På møtet deltok flere forbundstopper, inkludert forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim. Han er tydelig på hvilket utfall han ønsker seg.

– Det er klart Hydro må beholde valseverkene. Vi har samarbeidet tett i en årrekke for å få på plass politiske rammer som skal støtte oppunder videre virksomhet i Norge, jeg blir svært skuffet om de nå svarer med å selge seg ut, sier han.

Alfheim viser til at Hydro har bygget seg opp et sterkt omdømme og mye politisk godvilje på det solide partssamarbeidet som har preget selskapet og deres strategi om 100 nye år i Norge.

– Jeg går ut fra at Hydro noterer seg at prosessen har skapt politisk engasjement både i Stortinget og blant de berørte ordførerne. Det er stor entusiasme for det selskapet driver med i Norge, den må vi ikke risikere å skusle bort, sier Alfheim.

Martinsen utdyper ved å legge til at både ansatte og myndigheter over en årrekke har levert ovenfor selskapet, nettopp for å legge til rette for videre satsing i Norge.

– Vi har hatt en lang rekke tunge fagligpolitiske prosesser som har gått i favør Hydro, slik at selskapet skal få skape grønne arbeidsplasser i Norge. Det har gått både på politiske rammebetingelser og effektivisering fra de ansattes side, forklarer han.

– Jeg mener det vil være politisk uklokt og et forbausende dårlig håndverk, dersom alt dette nå skal kvitteres ut med å selge ut norske arbeidsplasser, sier han.

Viktig med trygge grønne jobber

Områdeleder i Industri Energi og tidligere Hydro-tillitsvalgt, Barbro Auestad, frykter for konsekvensene av et eventuelt nedsalg. Arkivbilde.
Områdeleder i Industri Energi og tidligere Hydro-tillitsvalgt, Barbro Auestad, frykter for konsekvensene av et eventuelt nedsalg. Arkivbilde.

Områdeleder i Industri Energi, Barbro Auestad, som er tidligere hovedtillitsvalgt ved Hydro Sunndalsøra, reagerer også sterkt på det som nå skjer.

– Hydro har jobbet for å være et helintegrert selskap, ikke bare fra råstoff i gruvene til ferdig produkt, men også i å resirkulere aluminium, det mener jeg er en god strategi som selskapet bør holde seg til videre fremover, sier Auestad.

Auestad peker på Hydros rolle som en trygg arbeidsgiver ovenfor de ansatte, som kan tilby grønne framtidsretta arbeidsplasser.

– Med Hydro som arbeidsgiver har de ansatte på valseverkene trygge og gode jobber som er godt plassert inne i det grønne skiftet, det frykter jeg kan settes i spill, dersom jobbene nå skal selges ut, sier Auestad.