Hva kan HELP-advokaten bidra med i en barnesak

Advokat Dag Are Børresen i HELP.
Advokat Dag Are Børresen i HELP.

fredag 20. mars 2015

Familierett, nærmere bestemt saker etter samlivsbrudd, utgjør den største gruppen av saker HELPs advokater hjelper til med for medlemmer med advokatforsikring. Flertallet av sakene handler om samvær og/eller fast bosted for felles barn.

Hjelp i barnesaker

Det å oppsøke advokat er ukjent for mange. Noen er usikre på hva advokater egentlig kan hjelpe til med, kanskje særlig for å unngå en langvarig konflikt. Ikke minst kan det være vrient å vite hvordan advokaten skal få oversikt over en hendelsesrik historie. Her kommer noen råd, først og fremst til deg som står midt i en barnesak fra advokat Dag Are Børresen i HELP.

Bør du oppsøke advokat?

Her skal vi gi noen råd om hvordan du kan forberede deg best mulig når du skal snakke med advokaten din. Nå er det ikke sikkert at du trenger advokat riktig ennå. Det kommer an på hvor langt dere er kommet i prosessen. I starten er de fleste tjent med å forsøke å finne den beste løsningen for barna sine ved hjelp av familievernkontoret, sier advokat Nils Istad. Han er en av landets mest erfarne barnerettsadvokater. Se video her.

Innledningsvis i barnesaken

Advokat Arild Istad er klar på at advokatene bør holde seg i bakgrunnen inntil partene har forsøkt å finne løsninger selv. Det er alltid best om de det gjelder kan snakke sammen. Men som rådgiver kan advokaten være verdifull under mye av prosessen. Ikke minst kan det være nyttig å vite litt om muligheter og videre forløp i en barnesak. Se video her.

Hvordan forberede seg til advokatmøte

For at advokaten skal kunne gi deg best mulig råd, trenger hun eller han vite mest mulig, for eksempel om hvilke samværsordninger dere har forsøkt, og hvordan disse har fungert. Her forteller Nils Istad at han heller vil vite litt for mye enn litt for lite, så får det bli opp til han å skille ut hva som er relevant for saken og den jobben han skal gjøre. Se video her.

Skriv dagbok

I en vanskelig periode kan det være lett å miste oversikten. Derfor kan det være svært nyttig å føre dagbok der du skriver ned små og store hendelser, for eksempel i forbindelse med levering og henting av barna, og alt du ellers tror kan være nyttig for advokaten din å vite om. Advokaten kan deretter gå gjennom dagboken og får et godt grunnlag for å danne seg et bilde av hva som har skjedd. Se video her.

Les hele innlegget på HELP-bloggen.

Her kan du lese mer om temaer innen barnelovens område.

Gode råd på HELP-bloggen

Som medlem av Industri Energi får du fri tilgang til 15 timer advokathjelp i året fra HELP. Les mer om denne gode medlemsfordelen din her.

På bloggen til HELP finner du flere juridiske tips og råd fra de dyktige advokatene.