Hva er LO Selvstendig?

Fra debatt under lanseringskonferansen
Fra debatt under lanseringskonferansen

fredag 2. november 2018

LO Selvstendig skal være et kompetanse- og samarbeidsorgan som skal bidra til å styrke kompetansen og samarbeidet i og mellom LOs forbund for denne medlemsgruppen samt utvikle tilbudet til selvstendig næringsdrivende medlemmer i LOs forbund.

Den 27. september i år gikk startskuddet for LO Selvstendig. I den forbindelse opplever vi mange henvendelser fra medlemmer, forbund og organisasjoner.

LO Selvstendig skal være et supplement til forbundenes eksisterende tilbud, og bidra til at LO og forbundene er og oppfattes som synlige, relevante og tydelige som alternativ for selvstendig næringsdrivende. Det vil si at LO Selvstendig ikke er et eget forbund, man melder seg ikke inn i LO Selvstendig. Det er forbundene som er kjernen i arbeidet, og alle har sitt medlemskap i sitt respektive forbund.

Hva kan LO tilby selvstendige?

Hopplandslaget har samarbeid med LO. Bjørn Einar Romøren var tilstede på lanseringskonferansen og var meget positiv til LOs tilbud for selvstendige næringsdrivende.
Hopplandslaget har samarbeid med LO. Bjørn Einar Romøren var tilstede på lanseringskonferansen og var meget positiv til LOs tilbud for selvstendige næringsdrivende.

LO ønsker å tilby økt trygghet gjennom gode medlemsfordeler og nyttige verktøy.

  • Juridisk bistand

LO har lang og bred erfaring innen juridisk bistand. Nå kan vi tilby rettshjelp til LO-medlemmer som er selvstendig nærings-drivende. Det gjelder for eksempel avtale – og kontrakts hjelp, opphavs – og varemerkerett og forsikringsrettslige spørsmål. Vi kan også bistå i trygderettslige spørsmål.

  • LOfavør

Norges beste innboforsikring – LOfavør innboforsikring får du automatisk som en del av medlemskapet når du melder deg inn. Selvstendig næringsdrivende kan også kjøpe rabattert ansvars – og ulykkesforsikring med gode dekninger hos vår samarbeidspartner Sparebank 1.

Sammen med forbundene skal LO Selvstendig arbeide med å utvide våre medlems-fordeler og være en viktig stemme for et trygt og rettferdig arbeidsliv også for de selvstendige.