Høye kraftpriser på dagsorden i elektrokjemisk samarbeidskomite

Cay Nordhaug, leder Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi, og leder i elektrokjemisk samarbeidskomite
Cay Nordhaug, leder Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi, og leder i elektrokjemisk samarbeidskomite

onsdag 27. mars 2019

-I løpet av møtet har vi diskutert hvordan vi skal intensivere kampen for bedre rammebetingelser til industrien. Det gjør det ikke mindre aktuelt med de skyhøye kraftprisene vi har sett denne vinteren, sier Cay Nordhaug, leder i elektrokjemisk samarbeidskomite i Industri Energi.

48 deltakere er samlet på Cays hjemmebane i Kristiansand disse dagene (26.-28.mars)

-Programmet for samlingen er godt og variert, med oppsummering fra bedriftene på deres utfordringer. I går var det kompetanse blant operatørene som ble diskutert, mens den faglig-politiske agendaen har stått i fokus i dag. Are Tomasgaard fra LO, innledet om EØS-avtalens uhyre viktige betydning for vår industri, og LOs oljepolitikk sier Cay.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri innledet om de utfordringene og mulighetene industrien står overfor.

-Han la vekt på hvordan Industri Energi legger opp det strategiske arbeidet, kampen for konkurransedyktige kraftpriser, betydningen av en ansvarlig oljepolitikk, og også EØS-avtalen, som er livsviktig for markedsadgang for eksportbedriftene, sier han.

Foruten de høye kraftprisene, har deltakerne diskutert CO2-kompensasjon, og hvordan man skal øke interessen for prosessfaget blant ungdom, slik at man får flere dyktige lærlinger i bedriftene.

-I tillegg har selvfølgelig mellomoppgjøret stått på dagsorden, og alle er spente på hvordan meklingen vil enda natt til mandag, sier Cay.

Elektrokjemisk samarbeidskomite møtes to ganger i året.

-Det er utrolig nyttig å møtes på denne måten, både bransjevis, og på tvers av bransjer. Vi får diskutert og lære av andres erfaringer, og det viser seg ofte at vi har samme type utfordringer, som for eksempel hvordan jobbe smartere gjennom et gjennomtenkt HMS-arbeid i bedriftene, sier Cay Nordhaug.

På møtes siste dag i morgen, 28.mars, vil Cay ta med seg resten av delegatene på en omvisning sin egen arbeidsplass, Glencore Nikkelverk.