Hovedoppgjøret i gang: LO har overlevert kravene til NHO

mandag 12. mars 2018

Kravene i årets hovedoppgjør ble overlevert mandag 12. mars. Leder Frode Alfheim I Industri Energi er forberedt på krevende forhandlinger.

LO har fremmet fire hovedkrav; forbedret ordning for avtalefestet pensjon (AFP), tilpassing av ordningen for tjenestepensjon, økt kjøpekraft til alle og opprydning av bestemmelsene for reise, kost og losji i Industrioverenskomsten.

– Det blir to travle uker. Vi legger full innsats i dette og er forberedt på at det kan bli både mekling og konflikt, for her er det tunge krav som ligger på bordet. Vi er innstilt på å stå et hardt løp fullt ut, understreker leder Frode Alfheim i Industri Energi .

Les også: Hovedoppgjøret 2018: Viktige datoer og veien videre.

Årets hovedoppgjør er et samordnet oppgjør. Det betyr at LO leder forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre forbundene. Det medfører at det er LO sentralt som har overtatt streikemakten.

Representantskapet i LO har gitt Sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene, herunder justeringsklausul for annet avtaleår. Forhandlingsresultatet godkjennes gjennom uravstemning i samsvar med oppgjørsformen.

Les kravene i sin helhet her.