Hovedoppgjøret 2024: Streikevarsel for 1097 i staten

LO Stat varslet 16.mai at nær 1100 statstilsatte vil bli tatt ut i streik fra 24. mai, hvis ikke meklingen som nå pågår fører fram. Det er Oslo som rammes i første fase.

– Vi skal gjøre det vi kan for å komme i mål i meklingen, men streik er et lovlig kampmiddel, og vi forbereder oss derfor til å ta det i bruk, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Det første uttaket er begrenset til Oslo, og både departementer og underliggende virksomheter vil bli berørt hvis ikke Riksmekleren og partene finner en løsning innen fristen 23. mai ved midnatt.

LO-medlemmene som er omfattet av dette varslet er i all hovedsak medlemmer i NTL, som er det største LO-forbundet i staten, men også FO, Creo og Fagforbundet er representert.

Du finner listen for plassoppsigelser (streikeuttaket) fra LO Stat her.

IE&FLT har nær 1000 medlemmer som er omfattet av oppgjøret i Staten. Disse jobber blant annet i Vegvesenet, Sokkeldirektoratet, Havindustritilsynet og Høgskolen på Vestlandet.