Hovedoppgjøret 2024: Forhandlinger for landbaseavtalen er i gang

Den 21. mai forhandler IE&FLT med Offshore Norge om landbaseavtalen. Forbundet krever økt kjøpekraft for medlemmene og forbedring av en rekke arbeidsvilkår.

– Vi vil bruke årets hovedoppgjør til å sikre våre medlemmer økt kjøpekraft. Og vi må også få justert satser og overtidstillegg. Her er det et etterslep som må justeres for, sier Lill-Heidi Bakkerud, forhandlingsleder fra IE&FLT.

Landbaseavtalen omfatter medlemmer som driver service- og forsyningsbase i land for oljevirksomhet og annen terminalvirksomhet.

Avtalen er en såkalt minstelønnsavtale, som betyr at det også er viktige lokale forhandlinger. Her vil IE&FLTs tillitsvalgte ha endelig innflytelse over hvilken lønn medlemmene ved den enkelte bedrift får.

Siden årets tarifforhandlinger er et hovedoppgjør vil det utover lønn også bli forhandlet om selve avtaleteksten.

– Medlemmene våre skal ha sin del av kaka, der kommer vi til å være tydelige og vi er ved godt mot, sier forhandlingsleder Bakkerud. Hun er også er nestleder i forbundet.

Motparten Offshore Norge hadde i 2022 navnet Norsk olje og gass.
Omlag 1500 IE&FLT-medlemmer er omfattet av avtalen.

Forhandlingsutvalget til IE&FLT
(Landbaseavtalen 2024)

Lill Heidi Bakkerud, forhandlingsleder og nestleder i IE&FLT
Gunn Tjessem, forbundssekretær Landbaseavtalen, IE&FLT
Per Ståle Vågene, Norsea Logistics
Finn Bjørge, Trescal AS
Espen Cornell Jacobsen, CCB Ågotnes
Morten Tveit, CCB Mongstad
Bjørn Are Mjåseth, Vinde Tilkomstteknikk AS
Jan Petter Ravndal, Observatør tilslutningsbedrift, IKM Testing AS
Jørn Erik Bøe, observatør, IE&FLT
Astrid Sørevåg, observatør, IE&FLT
Frode Ersfjord, kommunikasjon, IE&FLT