Hovedoppgjøret 2024: Enighet i lønnsforhandlingene for kjemisk teknisk industri

IE&FLT og Norsk Industri unngikk mekling og kom til enighet under et møte 21. mai i de sentrale tarifforhandlingene for kjemisk teknisk overenskomst. Resultatet er en økning på 12,50 kroner i minstelønnssatsen og en positiv utvikling av overenskomsten.

– Vi er svært fornøyde. Dette er et historisk godt oppgjør og resultat for kjemisk teknisk overenskomst. Vi hadde et klart mål om å utvikle denne overenskomsten i riktig retning, og nå har vi klart å oppnå et betydelig løft, sier forhandlingsleder Cay Nordhaug.

Oppgjøret skulle gå til mekling etter at IE&FLT brøt forhandlingene forrige uke. I stedet ba Norsk Industri om et møte med IE&FLT for å prøve komme til en enighet.

Forhandlingsleder Cay Nordhaug. Foto: Egil Brandsøy.

– Forrige uke møtte vi et lite representativt forhandlingsutvalg fra arbeidsgivers side, noe som preget forhandlingene. Dette, sammen med økonomiske faktorer, førte til at vi valgte å bryte forhandlingene, forklarer Nordhaug.

– Norsk Industri tok kontakt for å høre om vi kunne avholde et møte for å se om vi kunne bli enige, noe jeg måtte diskutere med forhandlingsutvalget, der ble vi enige om å gjennomføre et slikt møte, sier han.

– Derfor var det fint at vi igjen kunne møtes og bli enige om et forhandlingsresultat som begge parter kunne akseptere, legger Nordhaug til.

Løfter ansiennitetstillegget

Nordhaug understreker at de har fått løftet ansiennitetstilleggene på overenskomsten, noe som ikke har blitt regulert siden 1996.

– Vi har fått mer enn en dobling på ansiennitetstilleggene, noe vi vet treffer bredt og godt hos alle sammen, sier han.

– Og vi har fått en økning på fagbrevstillegget fra 12 til 15 kroner, altså 3 kroner ekstra der, legger han til.

Økning i minstelønn

Minstelønnen økes med 12,50 kroner.

– Vi vet at det er mange på denne overenskomsten som dessverre enda er på minstelønnssats. Så hvis du har fagbrev i dag og har syv års ansiennitet, men går på minstelønn, så vil du faktisk få et oppgjør som er over 40 000 kroner for den enkelte, noe som er veldig bra, sier Nordhaug.

Heving av skifttillegg

Skifttillegget har blitt regulert med 5,4 prosent.

– Vi er fornøyde med den økonomiske rammen. Dette er en minstelønnsavtale, så tilleggene som står i overenskomsten er noe bedriftene må forholde seg til, men de tillitsvalgte har også mulighet til å forhandle dette lokalt, konstaterer Nordhaug.

De nye skiftsatsene:

  • Ettermiddag økes til 21,14 kroner
  • Natt økes til 35,14 kroner
  • Ordinært søndagsskift økes til 90,05 kroner
  • Store høytider og helligdager økes til 201,13 kroner

Utvikling av overenskomsten

Nordhaug er glad for at det er en økning i forskjøvet arbeidstid ved overgang fra 1000 kroner til 1500 kroner.

– Vi mener at denne ordningen bør være mye dyrere for arbeidsgiver og brukere, men å øke den med 50 prosent er veldig bra, sier forhandlingslederen.

I tillegg er han fornøyd med at de har greid å få byttet ut og forsterket teksten når det kommer til lokale lønnsforhandlinger.

– Det å få inn helt ny tekst som forplikter begge parter om hvordan lokale forhandlinger skal være reelle – det håper vi kan medføre at det blir en lettere oppgave å ha lokale forhandlinger, sier han.

Nordhaug sier at han er stolt av forhandlingsutvalget.

– Vi tar ikke lett på å gå i et brudd, men akkurat i årets oppgjør var det rett og slett uunngåelig. Vi er glade for samarbeidet vi har med Norsk Industri, og at vi klarte å ta et møte med dem og komme fram til et så bra resultat som utvikler overenskomsten i en positiv retning, erklærer Nordhaug.

IE&FLTs forhandlingsutvalg under de sentrale forhandlingene med Norsk Industri. Foto: Egil Brandsøy

Kjemisk teknisk overenskomst er en minstelønnsavtale, som betyr at lønnsforhandlingene fortsetter lokalt i de ulike bedriftene.

Oppgjøret vil gjelde for over 3200 IE&FLT-medlemmer fra mer enn 160 bedrifter som Jotun, Kronos Titan, Heidelberg Materials, Norgips, Chemring Nobel, Unger og Denofa.

Forhandlingsutvalget

Cay Nordhaug, forhandlingsleder, IE&FLT
Steffen Nilsen, IE&FLT
Per Øistein Kivijärvi, Kronos Titan
Tom Jacobsen, Heidelberg Materials Sement Norge
Bjørnar Svendsen, Berry Packing Norway AS
Ewa Landgren, Orkla Health AS avd Peter Møller
Kai Håkon Fjeld, Schütz Nordic AS
Anders Eriksen, Dynea
Bjørnar Larsson, Norgips
Ole Thomas Norheim, Mapei
Øyvind Lyngholm, Chemring Nobel
Truls Hvitstein, Jotun
Tor Kristian Klauset, Sunde AS
Morten Hervig Marthinsen, Denofa
Morten Broen, Unger Fabrikker AS

Observatører:
Ståle Johannesen, IE&FLT
Ronny Kristoffersen, IE&FLT
Arnfinn Hansen, IE&FLT Ung
Egil Brandsøy, IE&FLT (kommunikasjon)