Hovedoppgjøret 2024: Enighet i forhandlingene på bransjeavtalen

IE&FLT og Offshore Norge kom klokken 0130 natt til onsdag til enighet i de sentrale forhandlingene på bransjeavtalen.

–Vi har gjennom forhandlingene fått en rekke gjennomslag og styrket avtalen for landansatte i olje- og gassbransjen, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i IE&FLT.

Hvis en av partene ønsker det skal det etableres en partssammensatt lønnsarena i bedriften for diskusjoner om utfordringer knyttet til lønnsfastsettelsen. Formålet er å øke kunnskap og forståelse for å sikre god kvalitet i lønnsfastsettelsen.

IE&FLT og Offshore Norge er også enig om at hvis en av partene ønsker det, skal det i den enkelte bedrift utarbeides en handlingsplan for dysleksivennlig arbeidsplass.

Bedrifter som er omfattet av avtalen oppfordres dessuten å legge til rette for en åpenhetskultur der alle ansatte skal føle trygghet for å stå fram med sine utfordringer og at de vil bli ivaretatt på en god måte.

Gravide arbeidstakere skal om mulig ha krav på overflytting til annet arbeid i bedriften, hvis arbeidet kan være skadelig for fosteret eller arbeidstakeren, uten reduksjon i lønn.

Bransjeavtalen gjelder for landansatte i olje- og gassindustrien, både på landanlegg og ved kontorstedene, samt offshorearbeidere som ikke omfattes av operatøravtalen.

Undergraver den norske modellen

IE&FLT har med en protokolltilførsel om at forbundet ser med stadig større bekymring på de store forskjellene i bonusutbetalinger i bedriftene, siden dette bidrar til dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte.

Forhandlingsutvalget på bransjeavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

-Vi krevde i årets forhandlinger at hvis det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriftene. Kravet ble blankt avvist av forhandlingsutvalget til Offshore Norge og de henviste til bedriftens styringsrett, sier Bakkerud.

Hun forklarer at bedriftenes representanter i forhandlingene peker på viktigheten av å holde seg til frontfagsmodellen. -Samtidig ser vi at bedriftsledelsens lønninger stiger til eventyrlige høyder, kombinert med bonusfest. Dette bidrar til å undergrave den norske modellen, sier Bakkerud.

Forutsetter reelle lokale forhandlinger

Lønnsregulering er ikke del av bransjeavtalen. Men partene understreker at det hvert år skal føres reelle lønnsforhandlinger i bedriftene. De lokale forhandlingene skal baseres på de de såkalte fire kriterier; nemlig den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Det er satt en frist om at de lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 29. juni.

IE&FLT har over 4600 medlemmer på avtalen.

Avtalen gjelder for ansatte i Abp Norway, Aker BP, Altera Infrastructure Norway, ConocoPhillips Norge, Equinor, Gassco, KCA Deutag Drilling Norge, Norsk Oljevernforening for Operatørselskap, Okea, Norske Shell, Repsol Norge, Suncor Energy Norge, Totalenergies EP Norge, Vår Energi, Wintershall DEA Norge, Barents Naturgass, Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics, Flogas Norge, Gasum, Ineos Bamble, Ineos Rafnes, Inovyn Norge Avd Rafnes, Norner, Norward, TS Group.

*IE&FLT vedtok 21.mai å endre navn til Forbundet Styrke, men fram til dato for nytt navn er fastsatt vil fortsatt IE&FLT brukes som midlertidig navn.